Poppodium Mezz Breda
Poppodium Mezz Breda

GroenLinks voorkomt dat besluit verbouwing Mezz doorschuift naar volgende bestuursploeg

Het college moet op korte termijn met een financieringsvoorstel komen voor het aanvullend benodigde geld om bij de Mezz 'de basis op orde' te brengen. Dat is de opdracht in een aangenomen motie in de debatraad van 21 december die door GroenLinks en andere partijen werd ingediend. Het moet zo gebeuren dat er geen vertraging meer optreedt in de voor zomer 2019 geplande verbouwing. In een oordeelsvormende sessie van het Bredaas Beraad op 7 december bleek al dat er tóch een groot draagvlak aanwezig was om nog in deze raadsperiode te besluiten om het gebouw van de Mezz op orde te brengen. Bij de begrotingsbehandeling leken we nog alleen te staan. Daarna is door GroenLinks druk op de ketel gehouden met een rechtlijnige argumentatie vanuit het eerder genomen besluit, een dreigend amendement bij de begroting, en een daaropvolgende bespreeknotitie van burgerraadslid Peter Bakker. 

In een raadsbrief van 30 oktober 2017 gaf het college aan een besluit over de verbouwing ‘Basis op orde’ aan een volgend college over te zullen laten. Dit, omdat de verbouwing die eerder als noodzakelijk werd bestempeld, vierenhalve ton duurder uitvalt dan eerder gedacht. Uiteraard stellen we op prijs dat de raad betrokken wordt bij een overschrijding van die omvang. Maar wat ons betreft is er maar één optie: dat we als raad onze verantwoordelijkheid pakken en de gewekte verwachtingen waarmaken.

Natuurlijk: 4,5 ton is een hoop geld en het is zuur dat je daar dan ook niet méér cultuur voor krijgt. Maar wat GroenLinks betreft is dit geen uitgave aan meer cultuurambitie, maar een gevolg van de in het verleden gemaakte keuze om op het Chasséterrein een iconisch bouwwerk neer te zetten, met een tekortschietend toezicht op de uiteindelijke gebruiksmogelijkheden.

Als GroenLinks kunnen wij ons niet voorstellen dat we er als negende stad van Nederland maar niet in slagen om een poppodium goed te huisvesten. Een stad die wil bruisen, die mensen met een diversiteit van dingen cultureel wil boeien, en die zijn talenten voor eigen publiek wil laten excelleren, heeft zo’n podium nodig. Moet je als Bredanaar soms naar Bergen op Zoom, Dordrecht of Tilburg om van een avondje pop te genieten? Wij kunnen het ons ook niet voorstellen dat we het als huisvader van dit architectonische koperen wonder er maar bij laten zitten, en onze huurder blijvend opschepen met een valse start voor zijn bedrijfsvoering. Een valse start die de Mezz blijvend op achterstand zet met de andere podia in Nederland, waardoor het steeds moeilijker wordt tot een interessante programmering te komen.

Gelukkig heeft een veelheid aan partijen in de Bredase raad nu zijn verantwoordelijkheid genomen, en laten we de Mezz en de popliefhebbers in Breda niet langer in onzekerheid zitten. Met een motie is het college nu opgedragen op korte termijn met een financieringsvoorstel te komen om de huisvesting van het poppodium van Breda op orde te brengen. Ook hierna blijft er nog volop werk aan de winkel om voor elkaar te krijgen dat in 2019 de basis op orde is. En nog belangrijker is dat er tegelijkertijd ook onder hoge druk gewerkt wordt aan mooie en boeiende belevenissen in deze koperen ketel van Breda!