Met Buurtrechten ideeën van Bredanaars makkelijker uitvoerbaar

Met de verordening Buurtrechten is het straks veel makkelijker om bijvoorbeeld als buurt een buurthuis te kopen, met de straat het groenonderhoud over te nemen, of een leegstaand pand een tijdelijke maatschappelijke bestemming te geven. De maatschappelijke meerwaarde staat daarbij voorop.

4 verschillende fracties hebben er een paar jaar aan gewerkt, maar nu ligt hij er: de verordening Buurtrechten.

Ons Raadslid Marike de Nobel heeft samen met raadsleden van fracties D66, CDA en SP toegewerkt naar een concept verordening die de komende weken aan de Raad wordt voorgelegd. Vorig jaar was er al een unanieme raad toen besloten werd om de raadswerkgroep opdracht te geven met een werkbare opzet voor Buurtrechten te komen.

Straks is het mogelijk om makkelijker een buurthuis zelf te exploiteren, samen met de buurt het groenonderhoud te doen, waarbij je ook eenzaamheid onder buurtbewoners ondervangt. Het gaat dan om projecten waarbij de financiën niet leidend zijn, maar de maatschappelijke meerwaarde van het project. “ Feitelijk kun je met het biedingsrecht (The Right to Bid) tijd kopen: ook als er een bod ligt op een pand door een projectontwikkelaar, moet de Gemeente een eventueel plan van buurtbewoners serieus de kans geven”.

In de Raad van 15 maart zal de Verorening definitief vastgesteld gaan worden.