Véél vraagtekens bij indringend verlichte reclamezuilen langs de wegkant

In dezelfde week waarin Nederland de woudreus op de middenberm van de A58 bij Anneville verkiest tot de boom van het jaar, start Breda met de uitrol van reclamereuzen in de middenbermen van zijn belangrijkste invalswegen: indringende, intens verlichte reclamemasten, waar de weggebruiker zich niet voor kan afsluiten. 

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat Breda meewerkt aan deze reclamereuzen. Steeds meer mensen zijn de commercie op hun eigen schermen zat en bestrijden die met ad-blockers. Breda plaatst mega-reclamezuilen in hun leefomgeving waar geen ontsnappen aan is. We vragen mensen om geen energie te verspillen. Breda kiest voor reclamemasten die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zinloos energie staan te verbruiken en zo onze klimaatopgave vergroten. De rijksoverheid probeert de aandacht van weggebruikers terug te leiden van hun telefoonschermpjes naar het verkeer met campagnes en verboden. Breda kiest er juist voor om hen extra af te leiden met opdringerige megaschermen langs de wegkant. Het is duidelijk dat een donkere nacht belangrijk is voor een gezond nachtleven van mens en natuur. Breda kiest voor verder toenemende lichtvervuiling. Een college dat in het kader van ‘de Beste Binnenstad’ nog geen plekje ziet voor wat onschuldige fietsen op straat, geeft in onze buitenruimte ruimbaan aan deze opzichtige reclamereuzen.  

GroenLinks plaatst véél vraagtekens bij de komst van deze indringende reclamezuilen. Wij stelden daarom de volgende serie vragen.

 

 1. Wie heeft er bedacht dat de komst van deze opdringerige reclamemasten een goed idee voor Breda is?

 2. Welk beleidskader heeft de gemeenteraad van Breda gegeven dat vraagt om de medewerking aan deze opdringerige reclamemasten?

 3. Hoe heeft u de mensen die hier dagelijks langs rijden betrokken bij uw afweging om medewerking te verlenen aan deze indringende wegreclames?

 4. Hoe kunnen weggebruikers ontsnappen aan deze schreeuwerige reclamezuilen? Gaat u ook voorzien in zogeheten ad-blockers voor de weggebruikers die daar prijs op stellen?

 5. Voor hoeveel meer van deze helverlichte reclamemasten ziet u nog ruimte in Breda?

 6. Wat zal het jaarlijks stroomverbruik van het totaal van deze masten zijn? Hoeveel Bredase huishoudens zouden daarmee kunnen voorzien in hun energiebehoefte?  

 7. Welke projecten gaat u toevoegen aan het Klimaatuitvoeringsprogramma om de extra uitstoot door deze schermen te compenseren?   

 8. Aan welke technische eisen zijn deze schermen gebonden voor wat betreft licht- en omgevingshinder en verkeersveiligheid?

 9. Hoe heeft u getoetst of deze verlichte reclamezuilen niet teveel lichthinder geven, en ze de verkeersveiligheid niet schaden?

 10. Weet u zeker dat de op dat gebied bestaande normen nog adequaat zijn, gelet op de toenemende intensiteit van nieuwe lichtbronnen?

 11. Bent u het eens met Veilig Verkeer Nederland dat de weggebruiker zijn aandacht beter op het verkeer kan richten in een prikkelarme omgeving, en dat deze felverlichte reclamezuilen daar zeker géén bijdrage aan leveren?   

 12. Bent u bekend met de nadelige gevolgen van nachtelijke lichthinder, waar bijvoorbeeld de Nacht van de Nacht op 27 oktober aandacht voor vraagt:  https://www.nachtvandenacht.nl/gevolgen-selectie/

 13. Bent u daarom bereid te gebieden dat de verlichting van deze reclamezuilen een aantal uren in het holst van de nacht uitgaan, als er toch al weinig passanten zijn?

 14. Zullen we daarmee tenminste beginnen op 27 oktober in de Nacht van de Nacht, zodat meer mensen zich bewust worden van het belang van een donkere nacht voor mens en dier?

 15. De invalswegen zijn voor velen het eerste visitekaartje van Breda. Welke boodschap over Breda wilt u met deze zuilen naar passanten communiceren? Dat in Breda voor geld echt alles te koop is, óók onze buitenruimte?

 16. Welke richtlijnen zijn er voor het wel of niet toelaten van berichten naar vorm en inhoud op deze megaschermen, denk aan politieke uitingen, religieuze uitingen, diensten en producten die ongezond gedrag aanwakkeren, vrouwen als lustobject neerzetten etc?     

 17. Hoe gaat u om met andere bedrijven die in de toekomst ook ruimte zoeken voor vergelijkbare reclameschermen in onze openbare ruimte?

 18. Wat is het eerstvolgende moment om van deze aangegane verplichting met het bedrijf Bereik af te geraken?   

 

Met verlichte groeten,

Peter Bakker en Thom Dijkstra