Nieuws van Selçuk Akinci

Christ Crul: Zonder Kritiek wordt het alleen maar slechter

volksvertegenwoordiger oud-raadslid Christ Crul GroenLinks Breda

In Memoriam

Vakbond, voetbal en volksvertegenwoordiging. Het zijn deze drie V’s die een rode draad vormen in het leven van GroenLinks-nestor Christ Crul. Vorige week, na een kort ziekbed, is hij op negentigjarige leeftijd overleden. Daarmee verliest GroenLinks Breda één van haar oudste en meest markante leden.

Lees verder

Akinci wil onderzoek fraudezaak Laurentius

„De gemeente Breda moet laten onderzoeken wie er allemaal in het omvangrijke fraudenetwerk van ex-laurentiusdirecteur Vermeulen zitten.” Dat zegt fractievoorzitter Selçuk Akinci van GroenLinks naar aanleiding van nieuwe onthullingen rondom de vastgoedfraude die de afgelopen week openbaar zijn geworden. In de berichtgeving duiken namen op van bedrijven waar Breda zaken mee deed of zelfs nog steeds mee doet. Akinci wil dat die namen onderzocht worden. Ook moet er wat hem betreft onderzocht worden of er ook door medewerkers van de gemeente bewust of onbewust is meegewerkt aan dubieuze praktijken. „Het is tijd om schoon schip te maken”, aldus Akinci.

Lees verder

Oude Lunet moet sluiten bij oplevering Nieuwe Lunet

GroenLinks vreest dat de bouw van De Nieuwe Lunet leidt tot een te grote uitbreiding van het aantal winkels in de stad, nu de eigenaars van de oude Lunet de afspraak dit winkelcentrum te sluiten, niet lijken na te komen. Fractievoorzitter Selçuk Akinci wil weten wat het college gaat doen om de oude Lunet alsnog te sluiten.

Lees verder

Besluit culturele hoofdstad na de zomer

Er moeten duidelijkere afspraken komen over de wijze waarop de ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden, wordt betaald. Dat vinden de fracties van de politieke partijen in de Bredase raad. GroenLinks staat achter de ambitie om de kandidatuur van Brabant binnen te halen, maar wil de definitieve beslissing over het geld pas nemen als er garanties zijn over het Bredase aandeel in de programmering van Culturele Hoofdstad.

Lees verder

Akinci: Gegevens coffeeshopbezoekers onmiddellijk vernietigen

De politie moet onmiddellijk stoppen met het verzamelen van gegevens van coffeeshopbezoekers en de reeds verzamelde gegevens vernietigen. Dat schrijft fractievoorzitter Selçuk Akinci in een brief aan het college. Bij een controle heeft de politie de burgerservicenummers van klanten van de coffeeshops genoteerd en meegenomen. Dat terwijl de burgemeester op vragen van GroenLinks eerder expliciet had toegezegd dat dit niet zou gebeuren.

Lees verder

Fractie blikt in Jaarverslag terug op 2011

In het Politiek Jaarverslag legt de fractie van GroenLinks Breda verantwoording af over haar activiteiten. In het verslag komen de belangrijkste politieke ontwikkelingen aan bod en wordt ingegaan op de opstelling van GroenLinks in deze dossiers.

Lees verder

Pagina's