Nieuws

Weg met de steunfractie...

Naast 4 raadsleden kan de fractie GroenLinks nog twee commissieleden/niet-raadsleden benoemen. Christ Crul kwam hiervoor als eerste in aanmerking. Het vinden van een tweede commissielid/niet-raadslid bleek minder makkelijk. Cees van Houten was enthousiast. Tot december is hij lid van de steunfractie. Daarna komt hij als eerste in aanmerking voor de benoeming tot commissielid.

Lees verder

Stadsvisie: stad met pretenties

Op 28 oktober jl. behandelde de gemeenteraad de stadsvisie en de uitwerking daarvan in het zogeheten meerjaren ontwikkelingsprogramma. Ben de Roos over het verschil tussen ambities en pretenties, ofwel: waarom GroenLinks

Lees verder

Waterschap: beheers en verdeel

In november zal via algemene verkiezingen een nieuw bestuur worden gekozen voor de waterschappen in West-Brabant. De afgelopen vier jaar heeft Frans Maas deel mogen uitmaken van zoals dat heet de 'Vergadering van hoofdingelanden', het enkel uit mannen bestaande bestuur van het waterschap Mark en Weerijs.

Lees verder

'Lucky Lips'

Het CDA-raadslid André Lips vindt dat het te vroeg is voor zijn fractie om nu al om de tafel te gaan zitten met de supportersraad van NAC. De fractie van GroenLinks reageert met een open brief.

Lees verder

Stad met karakter of Stad met pretenties?

De stadsvisie en het stedelijk ontwikkelingsprogramma GSB zijn gebracht als fase, of momentopname, in een reeks 'inventarisaties' van de bestaande situatie in Breda en de gewenste situatie in Breda.

Lees verder