Hilrieke heeft als voormalig afdelingsvoorzitter van GroenLinks Breda de overstap gemaakt naar de dagelijkse politiek. Hilrieke wil wonen, infrastructuur en de ruimtelijke ordening veel meer verbinden. In de auditcommissie werkt Hilrieke aan een gemeente die in alle opzichten gezond is: financieel, sociaal én duurzaam. Waar de gemeente op deze punten staat, en hoe zich dat ontwikkelt, moet voor iedereen goed en gemakkelijk te volgen zijn.

“ We willen de aarde herstellen, zodat we deze kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Daarvoor is nu verandering en actie nodig. ”

Buiten de politiek is Hilrieke adviseur personeelsbeleid bij een zorg- en onderwijsinstelling. Daarvoor heeft ze in het voortgezet onderwijs en de zorg als manager personeelsbeleid gewerkt. Hilrieke woont in Teteringen met haar man en 2 zoons.

PORTEFEUILLE(S)

  • Natuur & Klimaat
  • Groen
  • Begrotingszaken
  • Auditcommissie