Armoede

Breda heeft extra aandacht voor wijken waar veel armoede is.

Er groeien geen kinderen op in armoede. Ieder kind verdient een eerlijke start. De gemeente moet armoede voorkomen. Mensen met een uitkering en 'werkende armen' nemen actief deel aan onze samenleving. Breda zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen ondanks de armoede van hun ouders. Alle kinderen moeten de kans krijgen om mee te doen aan sportactiviteiten en culturele activiteiten. De gemeente werkt daarom samen met betrokken instanties. Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de sociale dienst: een eigen coach die zorgt voor ‘dienstverlening op maat’.