We kiezen voor groene en schone gemeenten: we zorgen voor schone lucht in onze straten en stimuleren duurzame energie. We investeren in energiebesparende projecten en in de lokale opwekking van duurzame energie. We isoleren woningen beter: zo gaat de energierekening omlaag én helpen we het klimaat. We kopen alleen groene elektriciteit in. En we laten onze bussen op schone energie rijden. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat

Breda beschermt de natuur in en om de stad

We zorgen voor veel groen in de gemeente. Om te wandelen, fietsen en sporten. En zodat onze kinderen buiten kunnen spelen. Veel groen in de wijk is goed voor de gezondheid. Ook veel bedrijven vinden een groene omgeving belangrijk. We verbinden het groen binnen en buiten de stad. Dieren kunnen zich dan bewegen en planten kunnen zich verspreiden. Breda heeft over vier jaar méér bomen, méér groene ruimte en méér soorten planten en dieren.

Geiten dierentuin

Breda zorgt goed voor dieren

Breda stimuleert boerenbedrijven om biologisch en diervriendelijk te werken. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. We gebruiken alleen biologische en dierproefvrije producten. En alleen milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Bij het beheer van natuur en parken houden we rekening met de biodiversiteit en de bescherming van dieren en hun leefgebieden. In Breda treden alleen circussen op die zonder wilde dieren werken.