Vrijwilligerswerk en mantelzorg

We stimuleren, waarderen en ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers.

De gemeente heeft alle vertrouwen in mantelzorgers en andere vrijwilligers. Bredase vrijwilligers verlenen zorg waar het kan en we zetten professionals in waar het moet. We voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Door goede voorlichting en begeleiding. En soms door de zorg tijdelijk over te nemen. We betrekken bewoners en cliëntenorganisaties actief bij het beleid voor zorg, welzijn en wonen. De gemeente steunt het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door professionalisering, vrijwilligersbemiddeling, vrijwilligersverzekering en kennisuitwisseling.