Zorg

Goede zorg in de Bredase buurten

Geld voor zorg besteden we aan zorg. Geen bureaucratie en papieren rompslomp, maar persoonlijk, kleinschalig en dichtbij. Mensen moeten zelf controle hebben over de zorg die ze krijgen. Een vast gezicht aan het bed: wie ziek is, verdient een persoonlijke behandeling.

We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg. Het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst. Ziek zijn is geen eigen risico.