Het is een bijzonder moment, de eerste begrotingsbehandeling van dit nieuwe college.

Een begroting opgemaakt in een jaar met bijzondere omstandigheden. Voor het eerst sinds lange tijd is er oorlog in Europa, met de inmiddels bekende gevolgen. Het is goed om te zien dat Breda direct al haar verantwoordelijkheid neemt met de opvang van Oekraïners in de Koepel. En dat we deze opvang afgelopen maand uit hebben kunnen breiden met nog een 40 extra plekken voor alleenstaande minderjarige jongeren.

Een bijzonder jaar met stijgende inflatie, stijgende energieprijzen, krapte op de arbeidsmarkt, een stikstofprobleem, een klimaatcrisis. Veel uitdagingen, waar we deels afhankelijk zijn van oplossingen van de landelijke regering. We moeten blijven werken aan een gezonde, duurzame en inclusieve stad. 

1. Verduurzaming & klimaat

Met de huidige energieprijzen is voor veel mensen nu echt het besef gekomen dat we zuiniger en slimmer moeten omgaan met energie. Het Bredaas isolatieprogramma gaat van start. Met het isolatiefonds gaan we nu snel aan de slag met het verduurzamen van woningen, door huizenbezitters te ondersteunen met collectieve inkoop, campagnes en subsidies.

Oproep aan het college: zorg dat je toegankelijk bent voor de inwoners. Zorgt dat iedereen mee kan doen bij het verduurzamen van je huis.

Gebiedsgericht en volkshuisvestingsfonds

Tegelijkertijd gaan we ook gebiedsgericht aan de slag om van het aardgas af te gaan. Met het volkshuisvestingsfonds kunnen we de huishoudens ondersteunen die het zelf niet kunnen betalen. Het is goed om te zien dat het college besloten heeft om de investeringen uit 2024 al komend jaar beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt er gewerkt om richting 2030 in de eerste wijken van aardgas af te kunnen. 

Klimaatdoelen

Het wordt tijd dat we in 2030 minimaal 55% minder CO2 uitstoten. Vandaar dat we met onze motie het college oproepen om een intergraal plan te maken om dit te bereiken, met een financiële doorrekening erbij. Dit zorgt ervoor dat tijdens de voorjaarsnota duidelijk is welke investeringen er nodig zijn, zodat we weten hoeveel geld de landelijke regering hieraan kan bijdragen. 

Vergroening

Een groene stad is een gezonde, aantrekkelijke en klimaatadaptieve stad. We investeren ruim 2 miljoen in de vergroening van de stad. Maar om een stad in een park te worden moeten we niet alleen vergroenen maar ook het huidige groen beschermen. Het college reserveert 2,5 miljoen voor de aanleg en verbetering van natuur en het verbeteren van de biodiversiteit.

2. Armoedebestrijding

GroenLinks is erg blij dat het college in de afgelopen tijd iets heeft kunnen doen voor mensen met een kleine portemonnee. Zo is de energietoeslag naar 130% gegaan, de eigen bijdrage op de bijzondere bijstand is afgeschaft en per 1 januari gaat de rioolheffing naar beneden. 

Helaas is deze tijd niet genoeg. GroenLinks vindt het belangrijk dat het mogelijk is voor iedereen mee te doen in onze samenleving. We hebben een extra verplichting om op te komen voor mensen in kwetsbare situaties.

1 op de 10 vrouwen in Breda heeft te maken met menstruatie-armoede. Door deze vorm van armoede missen veel personen schooldagen, culturele en sportactiviteiten en werk. Gelukkig zijn er in Breda Menstruatie Uitgifte Punten waar het armoedefonds actief menstruatie-producten uitdeelt. Maar deze MUP’s zouden op meer plekken moeten komen, beter bereikbaar en toegankelijker moeten zijn. Dit is namelijk geen luxe, maar een noodzaak.

Vandaar dat we met deze motie het college oproepen om samen met het armoedefonds het aantal uitgiftepunten uit te breiden en beter bereikbaar te maken. Helaas zijn veel producten nu nog gemaakt van plastic terwijl er voldoende duurzame alternatieven zijn. We vragen aan het college om ook samen met het armoedefonds te kijken naar duurzamere alternatieven. 

3. Leefbare stad

GroenLinks heeft de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor meer sociale en betaalbare woningen in Breda. Als gemeente zijn we aan zet bij de ontwikkeling van woningen op het CSM terrein, bij het Havenkwartier en rondom Bavel. We zitten met smart te wachten op de nieuwe woonvisie. Een visie die aandacht heeft voor CPO en waar we goed moeten nadenk hoe we natuurinclusief kunnen gaan bouwen.

Een leefbare stad wordt voor een groot gedeelte bepaald door de bewoners en waar zij hun vrije tijd kunnen door brengen. GroenLinks is blij dat alle ondernemers bij het haveneiland nog voor minimaal 2 jaar kunnen blijven. Pier 15, Brack, Breda Beach en Stek hebben de afgelopen jaren echt hun meerwaarde voor Breda bewezen. 

Dat geldt nadrukkelijk ook voor onze culturele sector en de jonge nieuwe makers in onze stad. Breda mag trots zijn op St. Joost, een plek waar de nieuwe kunstenaars worden opgeleid. Helaas is er in Breda een nijpend tekort aan atelierruimtes. Vandaar dat we met de motie aandacht vragen voor betaalbare atelierruimtes in de stad. 

Een begroting met een herkenbaar GroenLinks verhaal. Een begroting die ervoor zorgt dat Breda socialer en duurzamer wordt. Daarom kan GroenLinks met veel trots instemmen met deze begroting.