Nieuws

Topsporthal: "Zet geld nu liever in voor méér mensen die het nodig hebben."

Volgens GroenLinks is de businesscase voor de bouw van een topsporthal in Breda ("het Talentencentrum") geen goede keuze. De plannen zetten namelijk maar half en indirect in op méér mensen aan het sporten krijgen - juist nu dat zo belangrijk is. Bovendien kost de topsporthal momenteel en met het huidige budget zo veel dat er weinig over blijft om juist daarop in te zetten. Wij zetten het geld liever in voor initiatieven die meer Bredanaars bereiken, jong én oud.

Lees verder

Oproep: stembureaus op 23 mei toegankelijk voor iedereen?

Toegankelijkheid stemmen stembureaus Monica Tecklenburg

Op 23 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. GroenLinks vindt het van groot belang dat ieder die dat wil ook daadwerkelijk een stem uit kan brengen. Eerder stelden we al vragen aan het college. Nu doen we een oproep aan iedereen om te melden hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van stembureaus in Breda.

Lees verder

Conclusie voorstel tegenprestatie in de bijstand: te weinig geld en te weinig oplossingen

Marike De Nobel Tegenprestatie Bijstand

Het coalitieakkoord wil de introductie van een Tegenprestatie in de Bijstand van maar liefst 20 uur. Wethouder Adank legde in 2019 een uiterst kil en kaal voorstel aan de raad voor. De coalitie zag zich dan ook gedwongen om het zelf te amenderen (en de oppositie buiten spel te zetten). GroenLinks is van mening dat het coalitieamendement lang niet alle problemen oplost en het plan nog steeds flink tekortkomt aan financiering.

Lees verder

Voorstel tegenprestatie in de bijstand: doe het met oog voor de mensen en hun situatie – of doe het niet.

Marike De Nobel Tegenprestatie Bijstand

Het voorstel voor het invoeren van de tegenprestatie in Breda "is te slecht om te amenderen" volgens raadslid Marike de Nobel. Als het aan het college ligt, komt de regeling er “omdat het in het bestuursakkoord staat”. Dat wil het college zonder verdere motivatie, onderbouwing, financiering en zonder oog voor bijstandsgerechtigden en hun uiteenlopende situaties. GroenLinks is van mening dat zo'n slecht voorstel simpelweg van tafel moet. 

Lees verder

Wanneer kunnen we goed inburgeringsonderwijs garanderen?

Kwaliteit Inburgeren Onderwijs Monica Tecklenburg potlood slijpen

Statushouders moeten en willen zo snel mogelijk inburgeren in Breda. Op dit moment zijn inburgeraars nog zelf verantwoordelijk voor de keuze van een taalschool. Dan is het van groot belang dat alle aanbieders van taal- en inburgeringsonderwijs in Breda uitstekende kwaliteit bieden. Helaas is dat niet de werkelijkheid. Het is niet alleen moeilijk voor inburgeraars om te kiezen, maar ook het landelijke keurmerk 'Blik op Werk' laat te wensen over. Er is dus dringend actie nodig om kwaliteit te garanderen. GroenLinks wil weten wat Breda hieraan doet.

Lees verder

Stembureaus op 20 maart toegankelijk voor iedereen?

Toegankelijkheid stemmen stembureaus Monica Tecklenburg

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. GroenLinks vindt het van groot belang dat ieder die dat wil ook daadwerkelijk een stem uit kan brengen. Daarom stelden we vragen aan het college over de toegankelijkheid van stembureaus in Breda voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke beperking en bijvoorbeeld mensen die een vorm van dementie hebben of een verstandelijke beperking.

Lees verder

Pagina's