Nieuws

Bewoners aan zet bij plannen Amphia Langendijk

GroenLinks Breda is verbaasd dat bewoners en de wijkraad van Boeimeer nog niet betrokken zijn bij de plannen voor de ontwikkeling van Amphia Langendijk. Raadslid Merijn Scheifes: "De wijkraad heeft plannen om samen met Stadslab te kijken wat de wijk nodig heeft, nu en in de toekomst. Ook heeft de wijkraad al een uitgebreide consultatie over dit terrein gehouden met wijkbewoners. Het idee van een ecowijk is besproken, net als andere vormen van CPO. Het is ongelooflijk dat er nu een overeenkomst ligt en de wijkraad nog niet betrokken is bij de plannen."
 
Lees verder

No Goat Bavel - GroenLinks wil geen geitenmegastal in Bavel

GroenLinks Breda stelt vragen aan het college over een megastal voor geiten in Breda. GroenLinks Breda wil dat het college geen toestemming geeft voor deze megastal aan de Gilzeweg in Bavel. Raadslid Merijn Scheifes: "De gezondheidsrisico's zijn te groot om een vergunning te verlenen. Dit college heeft maar 1 keus en dat is de vergunning niet verlenen." 

Lees hieronder de vragen.

Lees verder

Routekaart Buurtrechten

Vandaag heeft ons raadslid Marike de Nobel, samen met fractievoorzitter van D66 Tim van het Hof, de routekaart Buurtrechten in ontvangst mogen nemen van de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners).
 

Lees verder

Marike de Nobel nieuw raadslid GroenLinks Breda

Marike de Nobel is vandaag, tijdens de raadsvergadering, beëdigd als raadslid; zij volgt daarbij Monica Tecklenburg op, die helaas vanwege gezondheidsredenen voorlopig niet terugkeert in de Raad. Marike heeft de afgelopen maanden tijdelijk de positie van Monica waargenomen.

Monica Tecklenburg zal de fractie, binnen haar mogelijkheden, de komende tijd blijven ondersteunen.  GroenLinks Breda dankt Monica voor haar inzet de afgelopen jaren.

Vanaf 2020 alleen nog elektrisch varen op de Singels

Afgelopen raadsvergadering is een motie aangenomen om elektrisch varen op de Bredase singels te bevorderen. GroenLinks raadslid Merijn Scheifes diende deze motie in. De motie draagt het college op te onderzoeken hoe elektrisch varen gestimuleerd kan worden. Daarbij moet niet alleen aan regelgeving gedacht worden, maar ook aan bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische vaartuigen. Ook wordt het college opgeroepen om met bedrijven in gesprek te gaan.

Lees verder

Armoede Ontwikkelagenda

In de Raad van 15 juni 2017 heeft raadslid Marike de Nobel zich sterk gemaakt voor een plan om werkende mensen, die in armoede leven, inkomensondersteuning te geven.
Marike de Nobel: "Het gaat hier om mensen, die vaak na een periode van een uitkering, aan het werk gaan en op of net boven het minimumloon betaald krijgen. Omdat ze direct buiten allerlei regelingen (zoals bijvoorbeeld de BredaPas) en toeslagen vallen, houden ze vaak netto minder over dan toen ze een uitkering ontvingen. Volgens GroenLinks kan dat niet de bedoeling zijn, werken moet lonend zijn."
Lees verder

Pagina's