Nieuws

Eigen Risico Zorgverzekering mag niet leiden tot zorg mijden

GroenLinks Breda wil dat mensen met een kleine portemonnee de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het komt te vaak voor dat mensen zorg nodig hebben en niet naar de huisarts gaan, omdat ze bang zijn doorverwezen te worden naar een specialist die ze dan uit hun eigen portemonnee moeten betalen. GroenLinks Breda wil een tweedeling in de maatschappij voorkomen.

Lees verder

"Een huis bouw je ook voor de mus, gierzwaluw en vleermuis"

Gierzwaluw

GroenLinks Breda wil dat in Breda de natuur in en om de stad wordt beschermd en dat mens en dier er in een goede harmonie samenleven. Daarom wil GroenLinks Breda dat er meer ruimte is voor insecten, vogels en vleermuizen in en om de stad. Door natuurinclusief bouwen kan er meer rekening worden gehouden met natuur en kan de biodiversiteit worden verbeterd. GroenLinks Breda wil graag dat er naar Tilburgs voorbeeld in Breda ingezet wordt op natuurinclusief bouwen. Door deze manier van werken kan er sneller gebouwd worden en worden er toch veel meer maatregelen voor de natuur genomen. Dit is goed voor de natuur en goed voor de stad.

Lees verder

GroenLinks wil grondige evaluatie evenement Galderse Meren

GroenLinks Breda heeft het college gevraagd om spoedig te komen tot een grondige evaluatie voor een evenement bij de Galderse Meren. In juli van dit jaar is het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid biedt onder zeer strikte voorwaarden (quick scan Flora en fauna, slechts beperkte dagen, niet in het broedseizoen en in overleg met Natuurplein de Baronie) mogelijkheden voor het organiseren van evenementen in het buitengebied. Raadslid Merijn Scheifes: "Afgelopen jaar heeft in nauw overleg met natuurplein de Baronie een eerste evenement plaats gevonden. Maar tot op heden is dit evenement nog niet geevalueerd."

Lees verder

Outdoor Brabant naar De Klokkenberg: slecht idee!

GroenLinks vindt samen met SP een verhuizing van Outdoor Brabant naar landgoed De Klokkenberg een zeer slecht idee. Recent verschenen er berichten in de media dat Outdoor Brabant van plan is om de huidige locatie Prinsenhoeve te verlaten. De voorzitter van Outdoor Breda zoekt een locatie waar een permanent gebouw kan komen, zodat er met grotere regelmaat (hippische) evenementen kunnen worden georganiseerd. De Klokkenberg wordt genoemd als één van de nieuwe locaties. GroenLinks Breda ziet samen met SP Breda een evenement in de Ecologisch hoofstructuur niet zitten en heeft daarom onderstaande vragen gesteld.

Lees verder

Luchtkwaliteit in Breda verbeteren

GroenLinks Breda

GroenLinks Breda vraagt het college wat de gevolgen zijn voor Breda van de uitspraak van de rechter dat de staat de luchtvervuiling in Nederland moet beperken. De rechter acht bewezen dat op een aantal punten in Nederland de harde grens voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide niet gehaald wordt, terwijl de termijn voor de staat om die normen te halen al ruim is overschreden. Daarbij is het duidelijk dat die situatie slecht is voor de gezondheid.

 

Lees verder

Pagina's