Nieuws

CDA, GroenLinks en SP presenteren Echte liefde: een pakket verbetervoorstellen voor de begroting

GroenLinks presenteert samen met CDA en SP Echte Liefde, een pakket verbetervoorstellen voor de Begroting 2019

Oppositiepartijen CDA, GroenLinks en SP presenteren Échte Liefde, een alternatief voor Breda. De naam van deze reactie op de begroting 2019, is een knipoog naar het bestuursakkoord Lef en Liefde. “Omdat wij in de plannen van de coalitie juist de liefde voor onze wijken, dorpen, inwoners en ondernemers missen, hebben we samen besloten met andere keuzes voor Breda te komen”, zegt CDA-fractievoorzitter Jeroen Bruijns. “Met Échte Liefde kiezen we nadrukkelijk voor de samenleving. Voor een lokale overheid die tussen de mensen staat in plaats van er tegenover.”
 

Lees verder

Véél vraagtekens bij indringend verlichte reclamezuilen langs de wegkant

In dezelfde week waarin Nederland de woudreus op de middenberm van de A58 bij Anneville verkiest tot de boom van het jaar, start Breda met de uitrol van reclamereuzen in de middenbermen van zijn belangrijkste invalswegen: indringende, intens verlichte reclamemasten, waar de weggebruiker zich niet voor kan afsluiten. 

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat Breda meewerkt aan deze reclamereuzen. Steeds meer mensen zijn de commercie op hun eigen schermen zat en bestrijden die met ad-blockers. Breda plaatst mega-reclamezuilen in hun leefomgeving waar geen ontsnappen aan is. We vragen mensen om geen energie te verspillen. Breda kiest voor reclamemasten die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zinloos energie staan te verbruiken en zo onze klimaatopgave vergroten. De rijksoverheid probeert de aandacht van weggebruikers terug te leiden van hun telefoonschermpjes naar het verkeer met campagnes en verboden. Breda kiest er juist voor om hen extra af te leiden met opdringerige megaschermen langs de wegkant. Het is duidelijk dat een donkere nacht belangrijk is voor een gezond nachtleven van mens en natuur. Breda kiest voor verder toenemende lichtvervuiling. Een college dat in het kader van ‘de Beste Binnenstad’ nog geen plekje ziet voor wat onschuldige fietsen op straat, geeft in onze buitenruimte ruimbaan aan deze opzichtige reclamereuzen.  

GroenLinks plaatst véél vraagtekens bij de komst van deze indringende reclamezuilen. Wij stelden daarom de volgende serie vragen.

 

Lees verder

Wel of geen stoepkrijtverbod in Breda? College censureert krijt-uitingen meldpunt #fietsweg #stallingvol

GroenLinks Breda stoepkrijtverbod medlpunt #fietsweg

Het college van B&W in Breda weet nog eventjes niet zo goed hoe nou precies om te gaan met de opheffing van het stoepkrijtverbod in Breda. Na vragen van GroenLinks heeft de gemeenteraad van Breda het achterhaalde stoepkrijtverbod in juni 2018 opgeheven. Maar het merkwaardige is: het college deelt zichzelf vrijmoedig deze nieuwe vrijheid toe als het gaat om de reclame van stadspromotie. Maar als wij met stoepkrijt wat tegenwind uiten tegen het zero-tolerance beleid tegen geparkeerde fietsen in de binnenstad, dan wordt daar met groot materieel een streep door gehaald. Wij zouden met ons meldpunt graag een eigen indruk krijgen hoe het zero-tolence beleid nu in de praktijk uitpakt. Dit wordt ons helaas onmogelijk gemaakt door een over-ijverige wethouder die de beeldvorming rond fietsen en de openbare ruimte in de binnenstad zorgvuldig in eigen handen wil houden. Daarom stelden wij de volgende vragen:   

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over zonnepanelen en WOZ

zonnepanelen op het dak

Recent was er de rechterlijke uitspraak dat zonnepanelen onderdeel van het onroerend goed zijn, ook al zijn ze theoretisch demontabel en verplaatsbaar. Een investering in de verduurzaming zou daarmee de woz-waarde van een woning verhogen, en zet zo een rem op het nemen van initiatieven van eigenaren. Het kan toch niet zo zijn dat je met het plaatsen van wat zonnepanelen in één klap je af te dragen inkomstenbelasting, OZB en waterschapslasten verhoogt? GroenLinks wil dat investeren in duurzaamheid voor zoveel mogelijk mensen een simpele en aantrekkelijke keuze is. Daarom stellen we raadsvragen

 

 

GroenLinks stelt vragen over onnavolgbaar beleid detailhandel Lunet

Wij kunnen het even niet zo goed meer volgen, voor wat betreft het gevolgde retailbeleid bij de Lunet in Breda. Wil het college daar nou wel of niet weer detailhandel in mogelijk maken? Met een raadsbrief van 23 mei 2017 zouden we op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheid om weer retail in de Lunet terug te brengen, als dat in een rechtszaak te pas komt. Maar niet veel later laat het college een duur detailhandelsonderzoek uitvoeren, waarin detailhandel in de Lunet pertinent niet meer voorkomt. Wat moeten wij nou als raad met een duur onderzoek dat alleen uitgaat van een aanname die ook goed anders kan uitpakken? Wij kunnen ons goed voorstellen dat u hierover net als wij wat onrustig wordt. Daarom hebben we vandaag raadsvragen gesteld. Wij blijven dit dossier nauwgezet volgen. 

Christ Crul: Zonder Kritiek wordt het alleen maar slechter

volksvertegenwoordiger oud-raadslid Christ Crul GroenLinks Breda

In Memoriam

Vakbond, voetbal en volksvertegenwoordiging. Het zijn deze drie V’s die een rode draad vormen in het leven van GroenLinks-nestor Christ Crul. Vorige week, na een kort ziekbed, is hij op negentigjarige leeftijd overleden. Daarmee verliest GroenLinks Breda één van haar oudste en meest markante leden.

Lees verder

Pagina's