Nieuws

2021/22 Een vuurwerkvrije jaarwisseling

Onze jaarwisseling moet weer een feest voor iedereen zijn. Oók voor mensen met longproblemen, angst, huisdieren en hun baasjes, en natuurlijk voor mensen met de moeilijke taak om die avond te handhaven of hulp te verlenen. Daarom kiest GroenLinks voor een consumentenvuurwerk-vrij oud en nieuw.

Lees verder

2021/22 Een vuurwerkvrije jaarwisseling

Onze jaarwisseling moet weer een feest voor iedereen zijn. Oók voor mensen met longproblemen, angst, huisdieren en hun baasjes, en natuurlijk voor mensen met de moeilijke taak om die avond te handhaven of hulp te verlenen. Daarom kiest GroenLinks voor een consumentenvuurwerk-vrij oud en nieuw.

Lees verder

Vreemd, dat Piet in Breda nog steeds zwart is

Breda is de grootste stad van Nederland die zijn Sinterklaasintocht nog steeds viert met gitzwarte Pieten. Met ​vragen​ in het vragenhalfuur bevroeg GroenLinks het college waarom Breda op dat punt al niet wat verder op weg is om de intocht weer een leuk feest voor álle ouders en kinderen te laten zijn. En met een ingediende ​motie vreemd​ bevroegen wij nadrukkelijk alle andere fracties. Of het nou wel zo’n goed idee is om Zwarte Piet volledig aan de samenleving te laten. En je als politiek geheel afzijdig te houden, als het daarbij om standpunten aankomt.

Lees verder

Geldzorgen verminderen, in plaats van anders verdelen!

GroenLinks wil in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stappen vóóruit zetten, in plaats van stappen terug. Het vanuit het college voorliggende voorstel ‘Werken (aan geldzorgen) loont’ bevat enkele interessante elementen. Zoals een uitbreiding naar de doelgroep ‘werkende armen’ voor de Bredapas, en een schuldenafkoopfonds. Maar het geld voor deze dingen vindt dit voorstel bij de allerarmsten. Door bijvoorbeeld de bijzondere bijstand te versoberen. En de langdurigheidstoeslag uit te kleden. En sterker nog: in lijn met coalitieakkoord van VVD-D66-PvdA wordt met dit voorstel ieder jaar een paar ton aan het armoedebeleid onttrokken. Daarmee zakken we wat ons betreft door de bodem voor wat er nodig is voor de mensen in deze situatie. Wij willen geen herverdeling van armoede maar minder armoede! Lees daarom verder wat onze inbreng was.

Lees verder

‘GroenLinks Breda, GroenLinks Brabant en Water Natuurlijk Brabantse Delta starten petitie voor behoud Ulvenhoutse Bos’

GroenLinks Breda, GroenLinks Brabant en Water Natuurlijk Brabantse Delta zijn bezorgd over de plannen van het nieuw provinciaal bestuur om te onderzoeken of de status van belangrijke natuurgebieden kunnen worden aangepast. In het debat over het bestuursakkoord werd door de nieuwe coalitie, op vragen van GroenLinks, als voorbeeld hiervoor specifiek de bescherming van het Ulvenhoutse Bos genoemd. Dit zou grote gevolgen voor dit belangrijke natuurgebied kunnen hebben, waarbij de biodiversiteit in dit gebied en in de omliggende gemeenten zwaar onder druk zal komen te staan. Op dit moment gaat het niet goed met het natuurgebied gezien de forse stikstofuitstoot, die zorgt voor verdrukking van belangrijke planten.

Lees verder

Corona crisis en de Bredase politiek

Gemeenteraad vergadert digitaal!
En de fractie GroenLinks Breda natuurlijk ook!
Zondag 15 maart kondigde het kabinet vergaande maatregelen af in de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus. Vanaf dat moment werden alle geplande bijeenkomsten, raadsbezoeken en raadsvergaderingen afgelast.

Lees verder

Pagina's