Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Verkiezingsprogramma GroenLinks Breda

Verkiezingsprogramma GroenLinks Breda 2022 - 2026

Eindelijk is het daar: het lang verwachte verkiezingsprogramma van GroenLinks Breda voor 2022-2026. Onze lijsttrekker Marike de Nobel heeft zaterdag tijdens...

Lees meer
Logo Breda op straat
Wonen

We benutten de leegstand

De woningnood is torenhoog. Tegelijkertijd staan er te veel panden leeg. Daar klopt iets niet. Daarom geven we leegstaande gebouwen een nieuwe invulling, zoals...

Lees meer
red de zebra
Veiligheid

We gaan voor veilig verkeer

Fietsers en voetgangers staan op één. De auto is te gast en rijdt maximaal 30 km per uur. We werken aan snellere en veilige fiets- en looproutes en een...

Lees meer
Omgevingsvisie 2040
Groen

We geven groen de ruimte

We kiezen voor groene buurten. Tegels maken plaats voor bomen, planten en groene speelplekken. Zo pakken we de hittestress op hete zomerdagen aan en werken we...

Lees meer
Jonge vrouw duwt rolstoel en kijken samen naar het uitzicht
Zorg

We maken de zorg weer menselijk

Zorg draait om mensen, niet om winst. We investeren in goede zorg, dichtbij huis. We werken de wachtlijsten weg en maken korte metten met administratieve...

Lees meer
Bomen
Duurzaamheid

We pakken de Klimaatcrisis aan

Breda is in 2030 klimaatneutraal. We gebruiken schone energie en maken vaart met het verduurzamen van woningen. Daarbij beginnen we met de huizen van mensen met...

Lees meer
begroting 2021
Gelijkheid

We verdelen de rijkdom en de lasten eerlijk

Mensen in geldnood krijgen snel hulp, voordat problemen zich opstapelen. Iedereen heeft recht op veilig en betaald werk met een fatsoenlijk salaris. Als dat...

Lees meer
Jeugd in theater geeft een zang en dansvoorstelling
Cultuur

We verstevigen het cultureel klimaat

In een inspirerend, aantrekkelijk en innovatief Breda is ruimte voor cultuur vanzelfsprekend. Breda maakt ruimte voor broedplaatsen en ateliers, investeert in...

Lees meer
De haven van Breda met de kerk op de achtergrond
Veiligheid

We waken over onze veiligheid

De wijkagent wordt verlost van administratieve taken en krijgt weer tijd om de straat op te gaan. Zo hebben we onveilige situaties sneller in beeld en voorkomen...

Lees meer
wonen
Wonen

We zetten vol in op betaalbare huizen

Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen. Van elke drie nieuwe woningen is er één bestemd voor sociale huur en één voor betaalbare koop. Plannen voor woningen...

Lees meer
vluchtelingen
Gelijkheid

We zijn open en toegankelijk voor iedereen

In Breda is geen plaats voor discriminatie. We zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. We zorgen voor een toegankelijke...

Lees meer