Standpunten

Stem Sociaal Stem GroenLinks

Iedereen maakt deel uit van onze samenleving. Daarvoor verwachten we dat iedereen zich inzet. Daarbij helpen we elkaar.

Stem Groen Stem GroenLinks

We maken gebruik van de aarde, van de natuur. Dat moeten we eerlijk en verantwoord doen, zodat niemand tekort komt; de mensen die nu leven niet, maar ook de generaties na ons niet.

Stem Open Stem GroenLinks

Iedere Bredanaar is vrij zich te ontplooien, onafhankelijk van wat anderen denken en vinden. GroenLinks wil een vrijzinnig Breda met een open houding naar de wereld en naar stadgenoten, zowel om problemen aan te pakken als om kansen te benutten.