De Blijverslening is een gemeentelijke lening bedoeld om mensen te helpen om hun woning levensloopbestendig te maken. Het college stelt nu voor om de inkomensgrens te verwijderen in de hoop dat daardoor meer mensen gebruik gaan maken van de lening. Volgens GroenLinks schiet de lening daarmee haar doel voorbij. Het levensloopbestendig maken van een woning is alleen een probleem voor mensen die daarvoor het geld niet op de bank hebben staan – voor die mensen moeten we de fondsen veilig stellen. Door de inkomensgrens geheel los te laten gebeurt dat niet.

De Blijverslening is een lening van max 20.000 euro die voorheen beschikbaar was voor mensen (a) van boven de 18 met (b) een inkomen van niet hoger dan 45.000 euro, die (c) 'kredietwaardig zijn om een maandelijks lening- en rentelasten te betalen' en die (d) eigenaar en bewoner zijn van een woonhuis. Deze lening diende om deze mensen in staat te stellen om hun woonhuis levensloopbestendig te maken.

Met het nieuwe voorstel verdwijnt de inkomensgrens van 45.000 euro en zou deze lening ook kunnen worden verstrekt om mensen met hogere inkomens te helpen hun woning levensloopbestendig te maken. GroenLinks-burgerraadslid Itaï van de Wal: “De vraag is dan of je dan ook mensen helpt die het anders niet hadden gedaan. Dat lijkt me nou juist de bedoeling.” Volgens hem ging de lening – met inkomensgrens – er van uit dat mensen hun woning niet levensloopbestendig maakten omdat ze het anders simpelweg niet zouden kunnen betalen, of omdat het anders een te grote aanslag op hun financiën zou zijn, of zou voelen als zodanig.

Volgens het college zou de Blijverslening met name dienen om meer huizen in het Bredase huizenbestand levensloopbestendig te maken. In de voorgaande jaren werd er echter weinig aanspraak gemaakt op de Blijverslening. Zonder inkomensgrens zou er meer aanloop moeten zijn. Dat is voor het college reden genoeg om de inkomensgrens te verwijderen. Ook zegt het college dat ze veel meer in gaat zetten op het onder de aandacht brengen van de lening. Volgens Itaï is juist die extra inzet op het marketen van de lening reden om de inkomensgrens te behouden, in ieder geval tot de effecten van extra inzet op marketing alleen duidelijk zijn: “De inkomensgrens verzekert tenslotte dat de beperkte middelen die de leningen mogelijk maken exclusief worden verstrekt aan mensen die ze nodig hebben.”

Samen met de SP stemde GroenLinks tegen het raadsvoorstel van het college over de Blijverslening. Verder stemde GroenLinks in met de ruimere voorwaarden voor de Starterslening, een gemeentelijke lening die starters bijstaat bij de aankoop van hun starterswoning, en met het raadsvoorstel om de Verzilverlening, een gemeentelijke lening die AOW-gerechtigden bijstaat bij het levensloopbestendig maken van hun huis, op te richten.