In de afgelopen jaren maakte GroenLinks Breda zich al druk over de stedenband met Yangzhou. Met een bespreeknotitie plaatsten wij in de raad grote vraagtekens bij het onderhouden van deze stedenband, gelet op de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China. Deze situatie lijkt in de recente jaren alleen maar te verslechteren, terwijl het geopolitieke optreden van de Volksrepubliek steeds assertiever is. Daarmee is het  politieke draagvlak voor de voortzetting van deze stedenband ondergraven. Andere Brabantse steden beëindigden ook hun band met steden in de Volksrepubliek.

GroenLinks Breda is content met de beëindiging van deze stedenband. We hebben op straat nooit veel enthousiasme gemerkt onder Bredanaars over deze stedenband. Wel berichtjes in onze postbus die vroegen naar het waarom van deze stedenband, gelet op de mensenrechtensituatie. En het aantal te plaatsen vraagtekens bij de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China nam in de afgelopen tijd eerder toe dan af. Het aflopen van het Memorandum-of-Understand biedt nu een logisch moment om de stedenband geheel te beëindigen op een nette manier. Zonder het risico te lopen van een verwijt uit China dat Breda zélf onbehoorlijk bestuurt. Het soort omdraaiingen dat het regime van de Volksrepubliek regelmatig inzet in zijn geopolitieke assertiviteit.