Regenboogzebra

Breda krijgt regenboogzebrapad

De gemeente gaat aan de slag om een regenboogzebra aan te leggen in Breda. Begin dit jaar raakte GroenLinks Breda samen met D’66 en de VVD in gesprek met Eline Kouwenberg en Lieke Kuipers van de stichting BO. BO gelooft erin dat liefde geen grenzen kent, niet wat betreft geslacht, noch religie, leeftijd, huidskleur of wat dan ook. De doelstelling van BO is om de zichtbaarheid van Breda als regenboogstad te vergroten. BO droomt ervan dat in Breda iedereen zich veilig genoeg voelt om zichzelf te zijn en dat we een sfeer creëren waar we onze diversiteit kunnen omarmen en vieren. Raadslid Merijn Scheifes: "Wij steunen de oproep van BO en de LHBTI-gemeenschap en willen mensen stil laten staan bij acceptatie en tolerantie jegens iedereen. Wij willen laten zien dat we trots zijn op onze diversiteit."

Breda is één van de 44 regenbooggemeenten, die verklaard hebben om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’-gemeenschap te willen helpen verbeteren.  Raadslid Merijn Scheifes: "Breda, de 9de stad van Nederland moet een gastvrije stad zijn voor iedereen. Ongeacht wie je bent, wat je doet, welk geloof of welke seksuele voorkeur je hebt."

De motie, die vraagt om een regenboogzebrapad aan te leggen en de regenboogaanpak voort te zetten, werd door GroenLinks raadslid Merijn Scheifes ingediend mede namens de VVD, D66, VolksPartijBreda, Trots/OPA, Breda 97, Elbertse/Groenweg, PvdA, CDA en de SP.