Breda Centraal OVTC De auto's staan op het parkeerdek op te warmen in de zon, de reizigers in kunstlicht op het perron.

Breda start onderzoek benutten zon op parkeerdek station

Op initiatief van GroenLinks gaat Breda aan de slag om te zien of het station Breda Centraal, met zijn enorme oppervlakte en energieverbruik, een grotere bijdrage kan leveren aan het klimaatneutraal maken van onze gemeente. Maar liefst zeven fracties in de raad zien dit idee zó zitten dat ze hiertoe de motie Het dak op voor duurzame energie, ook op het station samen met ons indienden. De motie werd gisterenavond unaniem aangenomen. Hoewel het station net is opgeleverd, stamt de planvorming al uit net na 2000. De wereld ziet er echter nu wel een beetje anders uit, zeker voor wat betreft het denken over klimaat en energie. Ook grote spelers als het Rijk, NS en ProRail spreken nu grote duurzaamheids-ambities uit. Wij zien dan ook goede kansen om samen met deze partners tot een energiezuiniger station te komen. Een station dat zelfs kan gaan bijdragen aan het klimaatneutraal maken van Breda. En hoe lekker is het, als je als parkeerder op zonnige dagen je auto ophaalt, en deze in de schaduw van een zonneluifel heeft gestaan, in plaats van in de bloedhitte?  

De oplevering van de grote OV-terminal Breda Centraal is een knap staaltje projectmanagement, als je bedenkt dat er redelijk binnen de planning is gebleven, en er tegelijk een zware economische crisis woedde. Het door de projectleiding strak vasthouden aan de oorspronkelijke plannen heeft daaraan ongetwijfeld bijgedragen. Maar de wereld staat niet stil. Sinds het uitdenken van de plannen zo’n 15 jaar terug is er veel veranderd, zeker voor wat betreft het denken over energie en klimaat. De noodzaak om dingen te veranderen wordt steeds zichtbaarder en tastbaarder. Je ziet het aan allerlei natuurverschijnselen op onze planeet. De zuidpool kan er niks aan doen dat hij smelt - wij wel. Gelukkig zien we ook allerlei bestuurlijke gebeurtenissen die hierop inspelen: het akkoord van Parijs, het regeerakkoord (een beetje…), het sluiten van de gaskraan, de Brabantse Energie Alliantie.

Het halen van de gestelde doelen in onze lokale Klimaatnota Steek positieve energie in het klimaat is hard nodig. GroenLinks ziet het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig te kijken naar iedere kans die daar binnen onze gemeente aan bij kan dragen. Ook de fracties D66, CDA, SP, B97, VVD en PvdA zien dit als een kans die bekeken moet worden, en dienden samen met ons de motie in.

Ook bij het ontwikkelen van het station is destijds al gewerkt aan een invulling met een duurzame energieverbruik, door volop warmte-koude-opslag toe te passen. Maar niettemin is het station nog een grote energieslurper, met alleen al het elektriciteitsverbruik van zo’n 1.200 huishoudens.
De zon is er voor de mensen. Als reiziger sta je nu in het kunstlicht op het perron, terwijl op zonnige dagen op het dak de lege auto’s de hele dag staan op te warmen. Het eerste wat parkeerders doen die willen uitrijden, is de airco flink aandraaien om de warmte eruit te werken. Dat kan toch slimmer, ook gegeven hoe het station nu eenmaal is? Het parkeerdek is een enorm binnenstedelijk oppervlak dat te benutten valt voor zonne-energie. En dat zonder nuttige grond elders op te offeren, en zonder dat dit het uitzicht van mensen benadeelt.

Het station is weliswaar een complexe bestuurlijke omgeving met grote partners als Rijk, ProRail en NS. Wat in Breda groot is, is voor hen klein. Maar al die partijen spreken op dit moment veel grotere duurzaamheidsambities uit dan net na 2000, toen de plannen werden uitgewerkt. Met zo’n grote stroomverbruiker zou je denken dat er al snel een business case is, en één van de partijen maar zijn verantwoording moet pakken. Maar dit is een complexe bestuurlijke setting met méér partijen en eigenaren. ProRail en NS hebben ook nog eens tijdelijke concessies, dus het boekhoudkundige cirkeltje van de business case is niet zomaar rond is.

Wij denken dat Breda, vanuit zijn klimaatopgave binnen de gemeentegrenzen, een inspanning zou moeten doen, om samen met de andere partijen die hierbij nodig zijn, eens goed te bekijken of het mogelijk is om met zonneluifels op het parkeerdak energie op te wekken met voldoende maatschappelijk rendement. Juist omdat dit voor Breda groot is, maar misschien voor de anderen klein, moet Breda dit agenderen. Kan het technisch? En wat moet er in bestuurlijk geregeld worden om tot een sluitende business case voor verschillende partijen te komen? Die cirkel is niet vanzelf rond, en het initiëren van zo’n zoektocht is echt een gemeenterol. En neem dan in deze zoektocht ook gelijk mee of er met LED-verlichting misschien nog mogelijkheden zijn om in het station aan energiebesparing te werken.

Vanuit de projectafsluiting van Via Breda gaat nu dik 4 ton terug naar de algemene reserves. Als op enig moment blijkt dat er initiatiekosten zijn, er voorfinanciering nodig is, of er noodzaak, of juist kans is voor een Bredaas aandeel in de business case, dan zouden wij tegen die tijd graag weer naar dat bedrag kijken.