"Mooie ambities, nu naar meer resultaat!" is de heerlijk heldere ondertitel van het rekenkamerrapport over het klimaatbeleid van Breda in de jaren 2008-2018. De rekenkamer zet op basis van feiten de stand van zaken op een rij. Wij zien de bevestiging van de eerdere conclusies van GroenLinks: dat we in Breda achterblijven op onze klimaatdoelen. En dat dus meer concrete actie nodig is. 

Daarom kwamen wij bij de behandeling van het rekenkamerrapport met concrete voorstellen om daar meteen meer werk van te maken. Voorstellen waarover met ons te praten viel. En die we bereid zijn om in te wisselen voor andere voorstellen die nog meer effect sorteren.

De Bredase coalitiefracties onderschreven de conclusies van het rekenkamer-rapport.  Dus ook de noodzaak om meer concrete stappen te zetten. Tegen onze voorstellen brachten zij vooral veel mitsen en maren in. Maar waar het aankomt op concrete stappen, bleef het van hun kant akelig stil. Het extra resultaat waar de ondertitel van het rekenkamerrapport toe oproept, moet dus blijkbaar maar weer even wachten....

GroenLinks blijft zich inzetten voor wat nodig is en wil bij de Voorjaarsnota 2020 alsnog meer resultaat voor ons klimaat.

 

GroenLinks Breda heeft op 20 februari 2020 bij de behandeling van rekenkamerrapport het college verzocht om de beloofde klimaatbegroting op hoofdlijnen gereed te hebben voor de voorjaarsnota. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport dienen wat ons betreft dan omgezet te zijn in concrete en samenhangende plannen. Wij willen duidelijkheid over wat er precies ingezet gaat worden om de achterstand in te halen, onderbouwd met cijfers over de te verwachte reductie van de CO₂-uitstoot. 

De fractie van GroenLinks Breda riep het college op stappen zetten voor de benodigde inhaalslag om meer resultaat voor het klimaat te halen. Wij zien goede mogelijkheden bij verkeer en vervoer, goed voor 40% van de Bredase CO₂-uitstoot. De auto krijgt in Breda nog heel veel ruimte. Maar dat verleidt mensen niet om met de fiets, het ov of te voet naar de stad te gaan. Het college werkt de Mobiliteitsvisie dit jaar verder uit. Dat is een goede gelegenheid om de klimaatdoelen daarin meteen voluit mee te nemen!

Bomen zijn bewezen effectief voor het opvangen en vasthouden van CO₂. De komende jaren gaat de gemeente Breda helaas nog veel bomen kappen. Op verschillende plekken moeten riolen vervangen worden, en dat lukt volgens de gemeente dan niet zonder het groen te sparen. Het is een cyclus die om de 60 tot 80 jaar terugkeert. Regeren is dan vooruitzien: zorg dat er nu al heel veel bomen bijkomen, véél meer dan er nu in planning staan. Wij riepen op om dat te doen, en daarbij ook te zorgen voor veel soortenrijkdom (biodiversiteit). Zo zijn we ook minder kwetsbaar voor ziekten en plagen die één soort raken. 

GroenLinks Breda is blij met de bevindingen en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over het klimaatbeleid van Breda. Er is actie nodig en daar zullen wij ons voor blijven inzetten. 

Gelukkig zien alle fracties dat er meer actie nodig is: de oproep om symbolisch met Earth Hour op 28 maart a.s. een uur de lichten van de Grote Kerk te doven, om meer aandacht voor de klimaatopwarming te vragen, werd wél raadsbreed omarmd.