Op maandag 8 maart waren alle partijen die in de nieuwe raad vertegenwoordigd waren uitgenodigd voor collegeonderhandelingen door Joost Gielen, lijsttrekker van het CDA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart was deze partij immers met 11 zetels als grootste uit de bus gekomen. Een beeldverslag van de enige openbare zitting in de onderhandelingen.

Op maandag 8 maart waren alle partijen die in de nieuwe raad vertegenwoordigd waren uitgenodigd voor collegeonderhandelingen door Joost Gielen, lijsttrekker van het CDA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart was deze partij immers met 11 zetels als grootste uit de bus gekomen. Een beeldverslag van de enige openbare zitting in de onderhandelingen.

Op maandag 8 maart waren alle partijen die in de nieuwe raad vertegenwoordigd waren uitgenodigd voor collegeonderhandelingen door Joost Gielen, lijsttrekker van het CDA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart was deze partij immers met 11 zetels als grootste uit de bus gekomen.

Tijdens deze openbare vergadering werd de procedure besproken, die in de verdere onderhandelingen gevolgd zou gaan worden. Het CDA had hiertoe een procedure opgesteld waarin een informateur (oud-CDA raadslid Dhr. Coppens) bij de partijen zou informeren welke coalities mogelijk zijn. Dit alles, zoals GroenLinks al vreesde, buiten de openbaarheid. Elk voorstel van GroenLinks fractievoorzitter Wim Schröder tot enige openbaarheid van die onderhandelingen werd de kop ingedrukt door de partijen die in de vorige periode al deel uit maakten van de coalitie. Zelfs van D'66, de partij die bij uitstek tegen beslotenheid zou moeten zijn.

Dit alles tot grote spijt van GroenLinks. Ook in Breda staat deze partij open voor bestuursverantwoordelijkheid, maar dan wel met een enigszins openbaar karakter. En hoewel GroenLinks college-deelname nog steeds niet uitsluit, kon zij niet met de opgestelde procedure accoord gaan. Informateur Coppens zal voorlopig dan ook niet bij de fractie langskomen.

Hieronder een fotografische reportage van de naar alle waarschijnlijkheid helaas enige openbare zitting tijdens de collegeonderhandelingen.


Wim Schröder (GroenLinks), tijdens zijn pleidooi voor meer openbaarheid
John Leunisse (Parel v/h Zuiden): voor spek en bonen, de grote partijen hebben geen behoefte aan een coalitie met de Parel
Nico van Os (D'66) had naar eigen zeggen graag met GroenLinks onderhandeld, om zo meer voorstanders van de uitbreiding van commissieleden-niet raadsleden te bewerkstelligen
Rian Remie (GroenLinks): nieuw in de raad en nu al geïrriteerd door het gebrek aan de wil voor openbaarheid bij de andere partijen.
De VVD-delegatie, bestaande uit Loes van Beusekom en Joep Taks. Loes: 'nee meneer Schröder, U heeft mij weer niet goed begrepen, ik deed geen voorstel tot openbare college-onderhandelingen.'
Marja Heerkens, normaal niet op haar mondje gevallen, was opvallend rustig tijdens de onderhandelingen. Met een zoveel grotere VVD is een college-onderhandeling ook niet het beste moment om salon-linkse standpunten in te nemen.


Dhr. Coppens, informateur