Het coalitieakkoord wil de introductie van een Tegenprestatie in de Bijstand van maar liefst 20 uur. Wethouder Adank legde in 2019 een uiterst kil en kaal voorstel aan de raad voor. De coalitie zag zich dan ook gedwongen om het zelf te amenderen (en de oppositie buiten spel te zetten). GroenLinks is van mening dat het coalitieamendement lang niet alle problemen oplost en het plan nog steeds flink tekortkomt aan financiering.

In beeldvormende sessies, met onder meer vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, werd duidelijk dat er nogal wat schortte aan de plannen van de wethouder. Wat GroenLinks betreft is het plan niet voldoende doordacht: mensen in de bijstand zijn er door overvallen, organisaties waarvan verwacht wordt dat ze “tegenpresteerders” opnemen, zijn niet tevoren ingelicht. Verder wordt er voor scholing en opleiding helemaal geen bedrag gereserveerd. Wij vinden dat je zo niet kunt omgaan met mensen.

De coalitiepartijen zagen dat inmiddels ook. Met een vooraf onderhands beklonken amendement van de drie coalitiepartijen en de twee gedoogpartijen, dat het oorspronkelijke plan stevig wijzigde werd de PvdA binnenboord gehouden, en de eigen wethouder en de oppositie buiten spel gezet. Zelfs met de wijzigingen (vrijstellingen voor mantelzorgers, vrijstellingen voor mensen die al structureel vrijwilligerswerk doen, maximaal 20 uur ipv 20 uur) kent het plan grote haken en ogen. Vooral is er veel te weinig (geen) geld voor de investering in activeringscoaches en het degelijk uitvoeren van het plan in het geheel.