Gemeenteraad vergadert digitaal!
En de fractie GroenLinks Breda natuurlijk ook!
Zondag 15 maart kondigde het kabinet vergaande maatregelen af in de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus. Vanaf dat moment werden alle geplande bijeenkomsten, raadsbezoeken en raadsvergaderingen afgelast.

Gelukkig heeft de politiek sindsdien niet stilgelegen
Samen met alle Bredase fracties schreef GroenLinks Breda een brief aan alle Bredanaars waarin we als politiek waardering uitspraken voor alle maatschappelijke initiatieven die van de grond kwamen! Ook boden we aan zelf de handen uit de mouwen te willen steken.

Lokale democratie moet blijven functioneren
De eerste weken waren lastig! Alles was afgelast! Hoe moesten we onze controlerende en kaderstellende rol uitvoeren? En hoe het contact met de stad behouden?
Gelukkig was het al snel mogelijk om digitaal te overleggen en te vergaderen.

Digitale fractievergadering GroenLinks
Al op 16 maart beleefden we onze eerste digitale fractievergadering. Even wennen maar het verliep goed en zeer efficiënt.

Digitale gemeenteraad
De gemeenteraad kwam op donderdag 9 april voor het eerst digitaal bij elkaar. Het vergde veel voorbereidingen: alle raads- en burgerraadsleden zijn getraind; de digitale sessiemogelijkheden zijn uitgebreid getest; alles moet via live-stream openbaar te volgen zijn voor iedereen; insprekers vanuit de stad moeten digitaal kunnen inspreken.
Ook digitaal te stemmen moest mogelijk zijn en wettelijk worden bekrachtigd.

Hoe is de stand van zaken nu?
Inmiddels zijn alle vormen van politiek en alle raadsvergadering digitaal opgestart.
Donderdag 23 april hebben we ook een digitale debatraad meegemaakt.
Een hele intensieve ‘zit’. Van 19:30 uur - 00:45 uur alleen thuis voor je beeldscherm. Daarnaast een tweede beeldscherm dat nodig was voor het digitaal stemmen. De hele avond concentratie om goed te luisteren of te spreken en te stemmen.
Overleg met de fractie vond ondertussen via Whatsapp plaats.

Het is mooi dat deze mogelijkheid er is maar het is een enorm gemis dat je de non-verbale communicatie niet kunt zien, en er ook nauwelijks plek is voor het aspect humor. Het ‘fine-tunen’ ontbreekt. Ook het contact met de stad is noodgedwongen minder intensief.
Op dit moment wordt bekeken hoe we voorzichtig weer kunnen starten met fysiek vergaderen. We zien er naar uit!, maar we realiseren ons dat we nog lang politiek zullen moeten bedrijven met beperkingen.

We hopen met u dat de corona crisis snel verder onder controle komt zodat wij ook jullie spoedig weer kunnen ontmoeten.