Beste Bredanaars, beste afdelingsgenoten,

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, verblijf ik nu al een week zoveel mogelijk achter de geraniums. Net als de meesten van jullie. Maar dat wil niet zeggen dat we als fractie de dingen in Breda niet meer volgen, of niets meer doen. Uiteraard hebben wij veel vragen en zorgen, en volgen wij wat de gemeente doet. En als jij vragen of zorgen hebt, moet je ons weten te vinden. Lees daarom verder als je wilt weten wat op dit moment onze insteek is, of vragen aan ons hebt.

Wij zijn ervan overtuigd dat we deze crisis zo goed mogelijk doorkomen als we het samen doen. We zien daarvoor in Breda al veel gebeuren. Doe jij mee?   

De mensen in de zorg, en andere vitale diensten, die nu volop aan de bak moeten, verdienen onze steun en een warm applaus.
De mensen die door het virus een dierbare verliezen, wensen wij alle sterkte toe bij hun verlies. 

Nog nooit is onze Brabantse groet zo toepasselijk geweest als in deze tijd: houd oe goe!

Peter Bakker
fractievoorzitter GroenLinks Breda

 

Onze insteek
De rijksoverheid, het RIVM, de Veiligheidsregio, de gemeente Breda en andere instanties hebben op dit moment sterk het voortouw. We moeten goed beseffen dat we ons op onbekend terrein bevinden. De mensen die ervoor gestudeerd hebben, die meer kennis hebben van virusbestrijding, zijn nu onze gidsen. Het is terecht dat bij de vér gaande besluiten de kennis van experts steeds goed betrokken wordt.
Het dagelijks bestuur van de gemeente Breda heeft in de afgelopen weken al veel gedaan, in beeld gebracht wat er speelt en nodig is, en daarover aan de raad gerapporteerd

 

Onze landelijk leider van GroenLinks, Jesse Klaver, vroeg zich een tijdje terug hardop af of Nederland nog wel op scorebord-politiek zit te wachten. Daar hebben veel mensen wat van gevonden. Maar op een moment als dit, is het zonneklaar: we moeten het samen doen, alle energie richten op het voorkomen van slachtoffers, het bestrijden van het virus, het indammen van de gevolgen. In plaats van de publiciteit opzoeken en elkaar vliegen afvangen.

 

Onze prioriteit één is het voorkomen van slachtoffers en het bestrijden van het virus. Het indammen van de grote gevolgen ervan. Ervoor zorgen dat de dingen die door móeten gaan, ook doorgaan op een veilige manier. En de dingen die door kúnnen gaan op een veilige en verantwoorde manier, de ruimte geven. Natuurlijk hebben wij als GroenLinks veel vragen en zorgen:

  • Is de informatieverstrekking voldoende, ook voor mensen die niet digitaal zijn aangesloten en voor mensen die niet zo goed zijn in het lezen van (Nederlandse) taal? Hoe zorgen we ervoor dat mensen weten waar ze terecht kunnen?

  • Worden kwetsbare groepen als dak- en thuislozen en vluchtelingen niet over het hoofd gezien? 

  • Gaat de zorg wel op een adequate manier door voor de mensen die zorg en aandacht het hardst nodig hebben, binnen de richtlijnen van de RIVM? Ontstaan er knelpunten?

  • Is er juist nu aandacht voor de bekende gevallen waar mensen thuis niet veilig zijn en huiselijk geweld op de loer ligt?

  • Is er zicht op het aantal gezinnen met schoolgaande kinderen dat geen beschikking heeft tot een tablet, laptop of internetverbinding? Kijkt de gemeente samen met scholen naar manieren om deze gezinnen te ondersteunen, zodat in Breda elk kind toegang heeft tot afstandsonderwijs?

  • Redden de scholen en ouders van kinderen in het Speciaal (voortgezet) onderwijs het wel in deze situatie, is daar meer aandacht van jeugdzorg nodig? 

  • Is er voldoende capaciteit om het toenemend aantal aanvragen voor de bijzondere bijstand op te vangen? Worden mensen nu vrijgesteld van de sollicitatieplicht en de tegenprestatie, zodat ze niet onnodig naar buiten hoeven?

  • Is de gemeente bereid ruimhartiger om te gaan met mensen die nu problemen hebben om hun gemeentelijke belastingen of andere verplichtingen aan de gemeente te betalen, of helemaal geen middelen hebben om dat te doen?

  • Is de gemeente in gesprek met woningcorporaties om voorlopig geen mensen uit huis te zetten?

  • Kunnen winkeliers en horeca-ondernemers ervoor kiezen om hun beperkt binnenkomende inkomsten vooral in te zetten voor het betalen van salarissen en in dienst houden van personeel in plaats van de pandhuur? Is de gemeente daarvoor in gesprek met pandeigenaren, bijvoorbeeld om binnen Breda tot een voorbeeld coulanceregeling te komen? Te voorkomen is dat weer een langdurige periode van leegstand ontstaat door een plotselinge, in principe tijdelijke volksgezondheidscrisis.

 

En zo veel meer. GroenLinks wil volgen wat de ontwikkeling op deze vraagstukken is. De beperkte gemeentelijke middelen vooral terecht laten komen bij de mensen die steun van de gemeente het hardste nodig hebben. Daarvoor is het nodig dat ook de gemeentelijke politiek weer verder op gang komt. Op een veilige en verantwoorde manier, binnen de richtlijnen van het RIVM. En op een manier die voor iedereen te volgen is. De ict biedt daarvoor veel mogelijkheden. Samen met andere fracties en de griffie willen wij daarvoor zo snel mogelijk vormen vinden. 

 

Vragen, zorgen of klachten?
Zoek met vragen of klachten zoveel mogelijk rechtstreeks contact met de gemeente of de instantie die erover gaat. Zij moeten het doen. Het reguliere telefoonnummer 14076 en mailadres contact@breda.nl is ook de aangewezen toegang voor vragen rond de coronacrisis bij de gemeente.
Blijf je zitten met zorgen of klachten die je onder de aandacht van onze fractie wilt brengen? Reageer dan naar fractie@groenlinksbreda.nl of zoek contact met een van onze fractieleden.