Bezuinigen op cultuur en sport door de provincie Noord Brabant is een verkeerde keuze, en een verkeerd signaal. Het nieuwe provinciebestuur (VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant) wil hard bezuinigen op cultuur en sport. Samen met PvdA, D66 en de SP schreven GroenLinks fracties een brief met de boodschap: bezuinigen op cultuur en sport is een foute keuze; kunst en cultuur zorgen voor verbeeldingskracht en dat hebben we nu juist heel hard nodig! Er is zelfs geen gedeputeerde meer op cultuur. Terug naar naar het arme Brabant van weleer; dat wil toch niemand? En als Brabant zelf zijn cultuur en sport al niet meer belangrijk vindt, waarom zou de rijksoverheid het daar dan nog wel steunen? Houd Brabant interessant, juist ook op het gebied van cultuur en sport.
 

Verbeeldingskracht en verbondenheid

Een bekende uitspraak van Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, is: ‘’Het arme Brabant is rijk geworden dankzij de verbeeldingskracht en verbondenheid van haar inwoners.’’

Verbeeldingskracht en verbondenheid zijn het erfgoed van Brabant. Maar juist dat erfgoed wordt bij het grofvuil gezet. Kunst en cultuur zorgen voor verbeeldingskracht. Kunst en cultuur houdt ons een spiegel voor en geeft ons stof tot nadenken. En sport verbroedert en verbindt. De sportvelden brengen mensen met allerlei verschillende achtergronden dichterbij elkaar. Het sportveld trekt mensen figuurlijk uit hun eigen bubbel. Des te pijnlijker is het om te zien dat de nieuwe provinciale coalitie het mes zet in sport en cultuur. Ze zetten daarmee het mes in de verbeeldingskracht en onze verbondenheid en dus ook in hetgeen dat ons arme Brabant rijk heeft gemaakt.

Het kabinet spant zich in deze coronacrisis in voor de cultuursector en ook heel veel gemeenten trekken de portemonnee om te redden wat er te redden valt, maar van de provincie hoeven we het de komende jaren niet te hebben. Cultuur is volgens het nieuwe provinciebestuur slechts ‘vrijetijdsbesteding’. Het voornemen om miljoenen bezuinigingen door te voeren in het domein samenleving, onder meer op cultuur en sport, is in onze ogen een volstrekt foute keuze.

Wij staan op het standpunt dat juist nu kunst en cultuur extra moeten worden ondersteund, omdat de sector bij zal dragen aan de onderlinge verbondenheid en weerbaarheid van onze hard getroffen samenleving. Om dit kracht bij te zetten willen wij juist nu extra investeren in kunst en cultuur. ZZP’ers en instellingen die in problemen (dreigen te) raken, moeten ondersteund worden. Ook in de Brabantse sportbeoefening zien wij die grote maatschappelijke meerwaarde. Verschillende Brabantse gemeenten gingen al voor in kwijtschelding van de huren voor sportclubs en culturele instellingen.

Zonder een gedeputeerde cultuur, maar met een gedeputeerde erfgoed, koesteren we wat we hadden, maar geven we niet door wat we hebben. De verbeeldingskracht en verbondenheid moet doorgegeven worden en daarvoor zijn sport en cultuur van essentieel belang.

Peter Bakker (GroenLinks Breda)
Bouteibi (PvdA Eindhoven)
Yusuf Celik (PvdA Tilburg)
Arjen van Drunen (PvdA Breda)
Hans van Gemert (SP Helmond)
Judith Hendrickx (Bossche Groenen)
Tim van het Hof (D66 Breda)
René van den Kerkhof (D66 Den Bosch)
Evelien Kostermans (GroenLinks Tilburg)
Duran Kurumli (PvdA Helmond)
Saskia Lammers (GroenLinks Eindhoven)
Bas Maes (SP Breda)
Murat Memis (SP Eindhoven)
Helma Oostelbos (SP Tilburg)
Esther de Ruiter (GroenLinks Den Bosch)
Paul Slikker (PvdA Den Bosch)
Beppie Smit (D66 Tilburg)
Stef Stevens (D66 Helmond)
Thomas Tuerlings (GroenLinks Helmond)
Robin Verleisdonk (D66 Eindhoven)
Cecile Visscher (SP Den Bosch)
Peter Vissers (Breda ’97)