We snappen dat je bij het woord begroting begint te gapen. Maar wist je dat in die jaarlijkse begroting hele belangrijke keuzes worden gemaakt voor de gemeente Breda? Daaruit blijkt waar de komende jaren geld voor is en waarvoor juist niet. In dit artikel vertellen we graag wat wij de 4 belangrijkste punten vinden.

In het kort
Er is wat GroenLinks betreft veel te weinig geld voor de jeugdzorg en voor persoonlijke zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we dat het nieuwe Sportcentrum een enorm prijskaartje heeft. Dit geld houden wij liever beschikbaar voor de (jeugd)zorg. Maar er zijn ook punten waar we heel blij van worden. Er is een miljoen gereserveerd voor de verduurzaming van huizen. En geld voor betere opvang van dak- en thuislozen. En tot slot wordt Breda mooier door meer bomen en ander groen, zoals een herinneringenbos.

Zorg en welzijn zou belangrijker moeten zijn
De jeugdzorg heeft het zwaar en heeft de komende jaren geld nodig. We schreven eerder al over de financiële problemen bij Juzt. Als we jongeren de zorg willen geven die ze nodig hebben is er misschien meer geld nodig dan er nu op de begroting staat. Ook zien we dat persoonlijke zorg en ondersteuning geen voorrang heeft gekregen op deze begroting. Vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kunnen mensen in hun eigen omgeving zorg krijgen, zodat ze (langer) zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Of voorzieningen om goed deel te kunnen blijven nemen aan activiteiten buitenshuis. Om dit goed te regelen is ook meer geld nodig. Zeker als er straks tegenvallers zijn. Wij zullen ons de komende jaren blijven inzetten voor goede (jeugd)zorg, die beschikbaar is voor iedereen.

Waar deze begroting wél geld voor vrij maakt, is voor de opvang van dak- en thuislozen. De bestaande opvangplek is al een tijd aan vernieuwing toe. GroenLinks vraagt al jaren de aandacht om dat beter te regelen. Nu komt er gelukkig bijna 5 miljoen beschikbaar om de boel te moderniseren en investeringen te doen voor de toekomst.

Sportcentrum: mooi plan, maar veel te duur
In de begroting valt een bepaalde uitgave erg op: het nieuwe sportcentrum aan de Terheijdenseweg. We hebben niets tégen zo’n centrum, en ook niet op de daarvoor geplande plek. Maar we vinden het enorme prijskaartje van 24 miljoen wel een probleem. De kosten voor de bouw, het onderhoud en het draaiende houden zijn ontzettend hoog. Wat ons betreft zijn er de komende jaren grote uitdagingen waarvoor dit geld beter gebruikt kan worden. Zoals de (jeugd)zorg, betere fietsvoorzieningen en het verduurzamen van onze huizen.

Comfortabel wonen voor het klimaat
In het landelijke klimaatakkoord staat dat 7 miljoen huizen verduurzaamd moeten zijn in het jaar 2050. De eerste 1,5 miljoen huizen moeten klaar zijn in 2030. En in 2021 moeten alle gemeenten een plan hebben hiervoor en aangeven welke wijken als eerste aangepakt worden.

Ook Breda bouwt mee aan een klimaatvriendelijke toekomst en zet de eerste stappen. GroenLinks heeft zich hier de afgelopen jaren hard hiervoor ingezet. En met succes. Er is in deze begroting één miljoen beschikbaar voor het duurzamer maken van huizen in de wijken Hoge Vucht en Gasthuisvelden-Fellenoord. De huizen worden geïsoleerd om energie te besparen en comfortabeler te maken. Ook gaan er huizen van het gas af, wat goed is voor het klimaat.

Maar van alle huizen die uiteindelijk klimaatvriendelijk moeten worden, staat het grootste deel in andere dan deze twee wijken. Vaak gaat het om koophuizen. Ook daar moeten we al doen wat er nu kan. Daarom helpt de gemeente met bijvoorbeeld praktisch advies aan woningeigenaren voor het duurzamer van hun woning of straat met de Greenhopper. Veel woningeigenaren kunnen van de bank een lening krijgen voor zaken als isolatie, zonnepanelen en gasloze verwarming. Maar sommige mensen ook niet, door de situatie waar zij in zitten. GroenLinks wil voorkomen dat in Bredase straten mensen hierdoor noodgedwongen achterop raken bij hun buren. Of dat ze niet kunnen meedoen in een gezamenlijke aanpak van hun straat. Terwijl de aardgasprijs oploopt. Die mensen zouden bij de gemeente dan een lening moeten krijgen. GroenLinks kreeg voor elkaar dat, naast de miljoen, hiervoor nog 3 ton extra beschikbaar komt.

Merkwaardig feit: op 29 november moeten alle gemeenten stemmen over het klimaatakkoord van de regering. Zoals je hierboven kunt zien heeft Breda al mooie plannen. Maar het blijkt dat de gemeente nog helemaal niet weet of ze voor of tegen het klimaatakkoord gaat stemmen op de ledenvergadering van de VNG op 29 november. Ja, ook wij waren erg verbaasd. Wij roepen de gemeente op om zo snel mogelijk met een besluit te komen. En gezien de plannen voor verduurzaming, kan dat toch niet anders dat Breda vóór stemt?

Leven tussen het groen
Wonen in een groene omgeving heeft veel voordelen. Het is mooier en gezonder. Planten en bomen verminderen luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ze geven verkoeling aan de stad in warme periodes en helpen bij het voorkomen van wateroverlast in natte tijden. Ook geven park en bossen ons ontspanning, omdat we er kunnen wandelen, fietsen, spelen en picknicken. Breda stelt een half miljoen beschikbaar voor het groener maken van de gemeente. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.

Op basis van ideeën van GroenLinks komt er een herinneringenbos. Hier kunnen mensen bomen of ander groen planten ter ere van een bijzondere gebeurtenis. Een ander concreet idee is de Molenleij. Dit is een beek die vanuit het oosten de stad in stroomt door de wijken Heusdenhout en Brabantpark naar de singel. De Molenleij moet worden aangepast om in te spelen op het veranderende klimaat. Tegelijkertijd liggen daar goede kansen om de natuur te versterken en er een mooi gebied van te maken, waar je bijvoorbeeld kunt spelen, wandelen of sporten.

Ook is er nog ruimte voor andere projecten, waar wij de komende tijd voorstellen voor zullen doen.

Tot slot
Breda loopt tegen de grenzen aan van wat er financieel kan. En het is lang niet uitgesloten dat er voor de (jeugd)zorg straks meer geld nodig blijkt. Goede zorg voor mensen die het nodig hebben blijft voor ons een topprioriteit. Als daar extra geld voor nodig is, hoeft voor ons dat dure sportcentrum aan de Terheijdenseweg niet zo. 

Tegelijkertijd zet Breda met deze begroting stappen die voor GroenLinks belangrijk zijn. Ook als Breda gaan we onze bijdrage leveren om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt. Gaan we zorgen dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie. Meer groen, ook binnen de stad, en een betere natuur. En er komt geld voor een betere voorziening voor mensen zonder dak of thuis. Daarom stemt GroenLinks met deze begroting in.