Vlak voor de zomer werd pijnlijk duidelijk dat Breda achterloopt op de klimaatdoelen. Twee van de belangrijkste doelen worden niet gehaald: het verminderen van CO₂-uitstoot en het gezonder maken van de buitenlucht. GroenLinks Breda heeft al vaker de gemeente opgeroepen om meer te doen om de doelen te halen. Hier lees je de top 5 maatregelen die volgens ons op korte termijn nodig zijn.

 

Europees Parlement roept klimaatcrisis uit

We bevinden ons in een klimaatcrisis. Ook het Europarlement is het daar mee eens. In november 2019 werd de klimaatcrisis uitgeroepen. Dat betekent dat de Europese landen meer moeten gaan doen tegen klimaatverandering. En dan kan ook Breda niet achterblijven. De huidige klimaatdoelen van de gemeente zijn nog uit 2008 en zelfs deze worden niet gehaald. Dus hoog tijd om aan de slag te gaan!

 

Top 5 maatregelen

Als GroenLinks Breda zetten we regelmatig onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad, zoals klimaatoplossingen, groen wonen en duurzaam doen. Fractielid Hilrieke Nauta heeft in oktober 2019 de onderstaande maatregelen ingebracht in de raad. En daarbij opgeroepen om vaart te maken.

 

 • Vervoer: Leg meer fietspaden aan, zorg voor beter en schoner openbaar vervoer en stimuleer dat de auto vaker blijft staan. Zo stoten we met elkaar minder CO₂ uit en wordt de lucht gezonder. De uitvoering van concrete maatregelen wat betreft mobiliteit ligt bij de wethouders. Wij roepen hen daarom op om bij het omzetten van de visie in concrete plannen, de klimaatdoelen voorop te stellen. Zo kan de uitvoering van de visie de klimaatdoelen dichterbij brengen.
   

 • LED-verlichting: Vervang in de gemeente overal de buitenverlichting door LED. Het plan ligt er, de eerste stappen zijn al gezet, maar het gaat traag. Het moet en kan sneller.
   

 • Groen: Plant bomen, bloemen en ander groen, zodat we een “stad in het park” worden. Hier wordt een heel goed begin mee gemaakt met het herinneringenbos, een idee van GroenLinks. In het bos kunnen mensen bomen planten voor bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij geboorte, trouwen en overlijden. In de begroting van 2020 en de meerjarenbegroting is hier geld voor vrijgemaakt. De bedoeling is dat het bos in 2021 klaar is.
   

 • Gebouwen: Volgens de klimaatdoelen van Breda zouden alle gebouwen van de gemeente CO₂-neutraal moeten zijn in 2020. Zoals het gemeentehuis. Maar dit doel wordt niet gehaald. De wethouder heeft ons nu beloofd dat de gebouwen uiterlijk in 2021 CO₂-neutraal zijn.
  En natuurlijk moeten woonhuizen ook verduurzamen. Wij vragen de gemeente hier 300.000 euro extra voor vrij te maken. In de begroting zit nu 1 miljoen euro, maar er is meer nodig in 2020. Bijvoorbeeld om bewonersinitiatieven te steunen. Of om leningen te geven aan mensen die graag hun huis willen verduurzamen, maar bij de bank hiervoor niet kunnen lenen.
   

 • Samenwerken: Deze laatste is geen maatregel, maar wel iets wat we graag zien. We roepen de andere lokale politieke partijen op om ook met initiatieven te komen, zodat we de klimaatdoelen met elkaar gaan halen. En ook vragen we de gemeente om samen te werken met ondernemers. Hier liggen namelijk ook kansen, bijvoorbeeld samen een oplossing vinden voor de openstaande winkeldeuren. Zodat er op korte termijn geen onnodige energie meer wegvliegt op hete en koude dagen.

Ook onze leden denken mee
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 11 december heeft Hilrieke Nauta een korte sessie gehouden over de klimaatdoelen. Daarbij kregen de leden de mogelijkheid om hun ideeën mee te geven over het sneller halen van de klimaatdoelen. Uit die sessie is een groep ontstaan die de komende tijd initiatieven bedenkt. Aan de ene kant initiatieven waarmee GroenLinks-leden zelf een bijdrage kunnen leveren aan een schoner en duurzamer Breda. Aan de andere kant komen ze ook met nieuwe agendapunten en voorstellen voor de gemeenteraad.