Vergelijk digitalisering eens met een mes. Je kunt het mes gebruiken om een brood mee te snijden, maar ook om iemand te verwonden. De digitalisering op zichzelf is dus niet goed of slecht, het gaat erom welke keuzes wij maken bij het inzetten van de technologie. 

Er moet in kaart gebracht worden wat de effecten zijn voor de inwoners van Breda bij digitale veranderingen. Dan komt ook ethiek nog om de hoek kijken. Wat vinden wij in Breda fatsoenlijk, moreel en ethisch toelaatbaar? Deze discussie is niet makkelijk, omdat er vaak veel verschillende belangen moeten worden afgewogen. 

Wat vinden we bijvoorbeeld van de inzet van robot verpleegkundigen in de thuiszorg? Mogelijk zorgt dit ervoor dat mensen hierdoor weinig sociale contacten hebben, maar het is ook goedkoper. En is het oké dat de gemeente de inning van parkeerboetes overlaat aan een commercieel bedrijf? Ook als zij dan vertrouwelijke gegevens in handen krijgen en hun eigen incasso- en kwijtscheldingsbeleid hanteren?

GroenLinks pleit voor een onafhankelijke adviescommissie. Die moet er wat ons betreft komen om gevraagd en ongevraagd advies te geven op beleid of keuzes die gemaakt worden. Zo’n commissie weegt belangen af en laat zien wat voor effect bepaalde keuzes hebben en geeft vervolgens een advies. Op die manier kan Breda beter afwegingen maken op het gebied van ethiek binnen digitalisering.