Het is ons al jaren een doorn in het oog dat winkeldeuren open staan terwijl er binnen gestookt wordt, omdat het buiten koud is. Of andersom: dat winkeldeuren open staan, terwijl binnen de airco loeit en het buiten snikheet is. Met een klimaat dat steeds zichtbaarder verandert, en al onze afspraken om CO2-uitstoot te verminderen is het echt een ‘open deur’ om winkeldeuren dicht te houden.

Winkels moeten ook verduurzamen
Het kan toch niet zo zijn dat we particulieren gaan vragen om tegen veel kosten hun huis te gaan verduurzamen, terwijl de winkeliers ermee wegkomen om vrijwel dagelijks onnodig energie te verspillen met openstaande winkeldeuren? Tal van onderzoek laat zien dat het sluiten van winkeldeuren geen omzet hoeft te kosten. 

Verplicht sluiten gaat niet door
GroenLinks deed in Breda een voorstel om winkeldeuren verplicht dicht te doen. Alleen door deze maatregel kan de gigantische energieverspilling aangepakt worden. Een verplichting geeft namelijk het vertrouwen aan ondernemers die hierin wel willen investeren, dat iedereen straks meedoet en niet alleen zíj die kosten maken. 

Helaas werd ons voorstel van tafel geveegd. De gemeenteraad koos in plaats van concrete actie voor slappe maatregelen. Stimuleren en overleggen is er al zoveel gedaan. Sommige winkeliers hebben gewoon een extra zetje nodig.

Informatie al lang beschikbaar
Er is al lange tijd veel mogelijk om energiebesparing in winkels voor elkaar te krijgen. De informatie die laat zien wat er nodig is, en hoe het anders kan, staat met informatiebladen op het web. In hapklare brokken aangeboden. Met een paar muisklikken kan iedere winkelier daar bij. En de meeste winkeliers zijn ook al van goede wil. Maar toch blijft de verandering weg.

Dezelfde spelregels voor elke ondernemer
Waar het nu echt om draait? Winkeliers verschillen op één belangrijk punt van particulieren: ze moeten met elkaar concurreren. Dan wil je als ondernemer niet dat jij wél een paar duizend euro in een geavanceerde deurvoorziening investeert, terwijl de zaak naast je ermee wegkomt door niets te doen. 

Als overheid is het belangrijk om te laten zien dat je met gelijke spelregels garant staat voor iedereen. Gelijke regels geven ondernemers vertrouwen om te veranderen of investeringen te doen. Samenwerken met de goedwillenden, en tegelijkertijd werk maken van een dwingende aanpak voor de achterblijvers. Dat is overigens helemaal niet zo nieuw, of extra verplichtend. Met bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer staat het wetgevende kader daar al klaar voor.

1 simpele oplossing ligt voor onze neus
Helaas ontgaat de meeste Bredase raadsfracties deze logica nog. Zij steunden een uitgeklede motie die nog net paste binnen de maat van het knellende coalitie-jasje. De motie roept het college op om onderzoek te doen naar stimuleringsmaatregelen. Maar de beste stimuleringsmaatregel om energieverspilling door openstaande winkeldeuren aan te pakken ligt voor het oprapen: verhelp de onzekerheid bij ondernemers die ontstaat door de vrijblijvendheid. Geef de winkeliers het vertrouwen dat straks álle winkels mee moeten doen. De GroenLinks-motie voorziet daar in, maar werd door andere fracties nog niet begrepen. Maar zo moeilijk is het niet, en wij zullen eraan blijven werken dat binnenkort ook bij hen ‘het kwartje valt’.