Momenteel schrijft de wet voor dat werkzoekende jongeren pas na vier weken een uitkering kunnen aanvragen. De gemeente Utrecht wijkt daarvan af: voortaan kunnen jongeren daar direct aanspraak maken op een uitkering. Utrecht heeft ook bepaald dat jongeren tot 221 euro van de inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk mogen behouden, naast hun uitkering. Dit gold volgens de gemeente al voor volwassenen. De versoepelde regels voor jongeren blijven in elk geval één jaar van kracht.

De coronacrisis speelt ook mee in de keuze van de gemeente om jongeren te ontzien. „De coronamaatregelen en de economische crisis raken jongeren hard”, aldus wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen, GroenLinks). „Jongeren die een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen, zijn vaak kwetsbaar door problemen op meerdere gebieden, zoals wonen, financiën of psychische gezondheid.” Lees hier het gehele artikel. 

GroenLinks maakt zich al langere tijd zorgen over jongeren die geruisloos van de radar verdwijnen en die wellicht dakloos worden of in de schulden belanden. Daarom stelden wij vragen aan het college.