Informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen, fractielid Marike de Nobel en fractieleider Peter Bakker
Informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen, fractielid Marike de Nobel en fractieleider Peter Bakker

Gemiste kans informatie-fase Breda: er verandert maar weinig

Vanmorgen deelde de informateur ons de uitkomst van het informatie-proces mee dat nu ruim twee weken onderweg is: de VVD, D’66 en PvdA kiezen opnieuw stevig voor elkaar. Het is een verrassende uitkomst dat men volledig voorbij gaat aan GroenLinks, één van de grootste groeiers van de gemeenteraadsverkiezingen, en nu de grootste partij op links in Breda. De kiezer beloonde daarmee onze inzet om Breda groener te maken en iederéén in Breda weer perspectief te bieden. De coalitie die nu onderzocht wordt, wil de komende vier jaar de stad gaan besturen op de uiterst smalle basis van 21 zetels. Het recente verleden leert ons dat je daarmee een stabiel bestuur van de stad in de waagschaal stelt.

De voorkeur van GroenLinks was meedoen in een college van liberaal-progressieve signatuur met bredere steun. Een college van die signatuur wordt nu ook onderzocht. En des te opmerkelijker is het dat GroenLinks op voorhand is uitgesloten van de deelname aan zo’n college. Het zoekproces draaide naar onze smaak nog heel weinig om de inhoud, maar des te meer om wie-met-wie, en vooral ook het aantal wethoudersposten per partij. GroenLinks kreeg in het proces slechts één mogelijkheid op collegedeelname geboden: het aanvullen van een zwaar naar rechts overhellende coalitie van VVD en CDA met in totaal 22 zetels. Een combinatie die ons niet het vertrouwen geeft dat er voldoende slagkracht ontstaat om werk te maken van onze speerpunten: de inwoners van Breda perspectief bieden, door onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid, ervoor te zorgen dat iederéén hier goed mee kan doen, en zorgen voor een interessant woonklimaat, ook voor jonge mensen in onze gemeente.

Wij zijn benieuwd welke plannen de formerende partijen nu gaan ontwikkelen. GroenLinks is uiteraard nog steeds bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en zo bij te dragen aan een groener en eerlijker Breda.