GroenLinks Breda, GroenLinks Brabant en Water Natuurlijk Brabantse Delta zijn bezorgd over de plannen van het nieuw provinciaal bestuur om te onderzoeken of de status van belangrijke natuurgebieden kunnen worden aangepast. In het debat over het bestuursakkoord werd door de nieuwe coalitie, op vragen van GroenLinks, als voorbeeld hiervoor specifiek de bescherming van het Ulvenhoutse Bos genoemd. Dit zou grote gevolgen voor dit belangrijke natuurgebied kunnen hebben, waarbij de biodiversiteit in dit gebied en in de omliggende gemeenten zwaar onder druk zal komen te staan. Op dit moment gaat het niet goed met het natuurgebied gezien de forse stikstofuitstoot, die zorgt voor verdrukking van belangrijke planten.

De afdeling GroenLinks Breda, GroenLinks Brabant en Water Natuurlijk Brabantse Delta komen daarom met een petitie om het nieuwe provinciaal bestuur op te roepen om het Ulvenhoutse Bos te blijven beschermen. Ook hebben GroenLinks Breda en Water Natuurlijk Brabantse Delta schriftelijke vragen gesteld om met het provinciaal bestuur in gesprek te gaan en op te roepen om dit prachtige natuurgebied te blijven beschermen.

Statenlid GroenLinks Tom Ludwig; ‘Het is erg verontrustend dat het nieuwe provinciaal bestuur beschermde Brabantse natuurgebieden wil aanpassen. We moeten geen natuurgebieden aanpassen maar juist beter beschermen, zoals het verminderen van de stikstofneerslag. Het toont daarmee aan dat de nieuwe provinciale coalitie geen oplossingen heeft voor het daadwerkelijk oplossen van de stikstofcrisis’

Fractielid van GroenLinks Breda Hilrieke Nauta: 'Het valt niet meer uit te leggen, dat je de status van een beschermd natuurgebied maar even aanpast, omdat het jou beter uitkomt. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de PAS, immers het natuurgebied zelf is er nog steeds. Het aanpassen van de status van een beschermd natuurgebied brengt de biodiversiteit, die al zwak is, verder in gevaar.'

Fractievoorzitter Water Natuurlijk Wieke Bonthuis: “In dit prachtige bos recreëren dagelijks honderden inwoners van Breda om te genieten van hele bijzondere planten en dieren. Het ligt pal naast het Markdal en bij de Chaamse beek en maakt onderdeel uit van de groene linten door Breda en van het Natuurnetwerk Brabant; onze ‘groene longen’. Het is een waterrijk gebied dat door gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en waterschap wordt gekoesterd en samen tot een gezond gebied is omgevormd. En dan mogelijk weghalen? Heel kwalijk! Eén woord voor: onfatsoenlijk!”

De petitie is te ondertekenen via: https://petities.nl/petitions/behoud-de-beschermde-status-van-het-ulvenhoutse-bos?locale=nl