Door de komst van een snelfietsroute Breda-Tilburg en een rotonde gaat de Heerbaan op de schop. De komst van de snelfietsroute en de rotonde zijn prima. Maar als het aan het college ligt, verdwijnen in de nieuwe situatie wel de zebrapaden op de Heerbaan. GroenLinks vindt dat niks. Heusdenhout verdient een hart met een goed oversteekbare Heerbaan en een maximumsnelheid die daarbij past: 30 km/u.  

Goed nieuws! Wethouder Adank maakt vaart met het aanleg van het snelfietspad van Tilburg naar Breda (of andersom ;). Een goede ontwikkeling, want dit zorgt ervoor dat mensen snel naar ons mooie Breda kunnen komen, op een duurzame manier. Om dit snelfietspad aan te leggen moet wel de Heerbaan op de schop. Een rotonde gaat de kruising ter hoogte van de fietsstraat Heusdenhoutsestraat vervangen. Ook dat is goed nieuws, want rotondes zijn veiliger dan kruisingen.

Tot zover het goede nieuws. Helaas heeft bij het college ook het idee postgevat om het bestaande zebrapad op de kruising Kapelstraat/Heerbaan weg te halen. De wethouder vindt namelijk een zebrapad op een 50 km/uur weg onveilig. De gedachte erachter is dat auto’s toch niet stoppen voor een zebrapad en het snelheidsverschil te groot is. Daardoor ontstaat er schijnveiligheid voor de mensen die het zebrapad gebruiken. En de Heerbaan zou onmisbaar zijn als 'stroomweg' voor het autoverkeer waarop je per se 50 km/u moet kunnen rijden.

GroenLinks kijkt daar heel anders tegenaan. Wij kunnen ons voorstellen dat er wegen nodig zijn om het autoverkeer Heusdenhout in en uit te laten stromen. Maar het is beslist niet meer nodig dat verkeer van buiten de wijk daar met 50 km/u ook dwars door heen stroomt. Geef Heusdenhout de kans voor de ontwikkeling van een 'wijkhart' ter hoogte van de kapel en het winkelcentrum. Maak de Heerbaan daar smaller om hardrijders te weren. Introduceer op dit deel van de Heerbaan een 30 km/uur zone. En handhaaf de zebrapaden, zodat voetgangers vlot en veilig kunnen oversteken in het wijkhart. Bedenk ook dat er in Heusdenhout steeds meer ouderen wonen, die niet zo vlot oversteken. Zij kunnen de steun van een zebrapad goed gebruiken. Het is daarom logisch dat ook de wijkraad Heusdenhout in het participatieproces meermalen heeft aangegeven dat ze graag het zebrapad behouden. 

Het afpakken van de voorrang van voetgangers in stedelijk gebied om het verkeersveiliger te maken is wat ons betreft de omgekeerde wereld. Voetgangers en fietsers hebben in Breda al zo veel doorstroming en voorrang ingeleverd. We moeten juist voorkomen dat steeds meer wegen in Breda een racebaan worden. GroenLinks-raadslid Thom Dijkstra diende daarom in de raad een motie in waarin hij de wethouder oproept om het bestaande zebrapad te behouden en een 30 km/uur zone in te stellen op dit deel van de Heerbaan. CDA, 50Plus en de SP steunden onze motie al. Helaas is dit nog geen meerheidheid, dus de motie haalde het niet. Gelukkig zagen veel partijen in de raad wel het probleem van het opheffen van zebrapaden en de gehele discussie over zebrapaden in 50 km/uur zone’s. GroenLinks blijft dit onder de aandacht brengen, zeker ook bij de bespreking van de Mobiliteitsvisie later dit jaar.

Mochten jullie nog ‘onveilige’ zebrapaden weten op wegen waar te snel wordt gereden, of andere input hebben voor de mobiliteitsvisie, dan hoort Thom het graag. Stuur hem even een mailtje op thom@groenlinksbreda.nl