GroenLinks Breda organiseert Meetup Stadslandbouw Woensdag 22 februari 2017

“Is stadslandbouw deel van de mogelijke oplossing voor problemen die zijn gerezen in ons voedselsysteem?”
Breda kent talloze initiatieven van stadslandbouwers, die kleinschalig en duurzaam zelf landbouwproducten telen. Voor zichzelf, voor restaurants, voor cateraars, voor particulieren.

Wie zijn die stadslandbouwers in Breda, wat beweegt hen? Waar lopen zij tegen aan? Hoe kan stadslandbouw een bijdrage leveren aan meer duurzame vormen van voedselproductie en transport daarvan. En hoe kunnen wij die ontwikkeling versterken? Deze vragen staan centraal op de debatavond – Meetup - van GroenLinks Breda op 22 februari.

Namens het “Netwerk Stadslandbouw Breda” geeft Hans Moerenhout een presentatie van hun activiteiten en ambities. Onderzoeker en initiatiefnemer Paul de Graaf schetst een beeld hoe lokale voedselproductie en logistiek aan een meer duurzame samenleving kunnen bijdragen. In discussie met elkaar zoeken we vervolgens naar een lokale versterking en versnelling van de stadslandbouw en de inzet op een duurzamer productie en transport.

De focus van onze Meetup zal liggen op de voedselvoorziening van steden, in het bijzonder Breda. Aanleiding is de problemen die worden voorzien als gevolg van  de groei van de wereldbevolking en de kosten voor het klimaat van onze huidige grootschalige productiemethoden. Ieder die zich wil informeren of een bijdrage wil leveren aan het debat is van harte welkom op de  Meetup, entree is gratis. Het is handig als u zich inschrijft via meetup@groenlinksbreda.nl

Inloop met koffie/thee en appeltaart vanaf 19.00 uur. Start 19.30 uur. Afronding met drankje na, vanaf 22.00 uur.  Markendaalseweg 2, hoek Haagdijk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting
Een systeemverandering ?
Stadslandbouw biedt de kans om in de markt de voedselketen korter te maken. Minder schakels, minder tijd dus verser, directer en goedkoper voedsel van producent aan consument.
Behalve op het creëren van meer voedselproductieplekken richt stadslandbouw zijn focus op duurzaamheid als alternatief en dus bestaansgrond.
Naast primaire voedselproducten vertegenwoordigt stadslandbouw ook een economische waarde met kostenbesparing door (her)gebruik van restwarmte en afvalstromen, circulaire economie, gebruik lokale grondstoffen, lagere kosten in zorg en beheer van de openbare ruimte.
Stadslandbouw gaat over de grenzen van de gemeentelijke beleidsterreinen heen (integraliteit is van belang): openbare ruimte, gezondheid, werkgelegenheid, economie, sociaal domein.
We staan aan de knoppen waar het onze eigen omgeving en het ecologisch beheer aangaat. Hier in ons eigen land kunnen we het goede voorbeeld geven door die diversiteit te ontwikkelen – juist ook in en om de stad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul de Graaf – Ontwerp en Onderzoek, Rotterdam
Coauteur van “Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam” d.d. maart 2011 visie op eigen initiatief door Eetbaar Rotterdam (opgericht in 2007).
Coauteur  van “Visie op Landbouw in de Stedelijke omgeving van Gent 2030” d.d. maart 2015 i.o.v. gemeente Gent (BE). – dit boekwerkje is ook via websites te vinden.
Initiatiefnemer Rotterdams Forest Garden Netwerk, de drijvende kracht achter Voedselbos Vlaardingen (www.voedselbosvlaardingen.nl ).
Redacteur van Stadslandbouwtijdschrift  (www.Stadslandbouwtijdschrift.nl – de opvolger van Eetbaar Rotterdam blog)
Mede-Initiatiefnemer en coördinator van Stadslandbouwfestival ERGroeit  www.eetbaarrotterdam.nl/ergroeit