Wij spreken ons duidelijk uit tegen het bouwen van een kerncentrale in Breda en omgeving. Het bestuur van de provincie Noord-Brabant heeft aangegeven onze provincie toe te willen voegen aan de al bestaande vestigingsplekken voor kerncentrales. Naast het feit dat we geen tijd meer hebben om te wachten op de bouw van een kerncentrale, kan kernafval ook zeer gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen. Er is nog altijd geen oplossing gevonden voor het verwerken van nucleair afval. De gevolgen van een eventuele kernramp, hoe klein die kans ook is, zijn dramatisch. Daar kan de planeet en haar bewoners nog honderden of zelfs duizenden jaren last van hebben.

Ons raadslid Hilrieke Nauta diende, samen met SP, PvdA, D66, Breda Beslist en Huong, tijdens de DebatRaad van 1 april succesvol de motie in: Geen kerncentrale in Breda. Hierin roept GroenLinks Breda het college op dit standpunt naar voren te brengen in de relevante overleggen in de regie, met de provincie Noord-Brabant en de landelijke overheid. Daarnaast roepen wij het college op om samen met de partners onverminderd te blijven werken aan de doelstellingen om de energietransitie van 2030 te realiseren.