GroenLinks vindt dat Breda ruimte moet geven aan de clubcultuur. In 2017 zorgde een motie ervoor dat de gemeente ging experimenteren met een sluitingstijden van 06.00. Inmiddels is het experiment uitgevoerd – met groot succes. Nu dienen 5 raadspartijen, waaronder GroenLinks een nieuwe motie in om door te pakken: om ruime openingstijden definitief op te nemen in het horecabeleid.

De experimenten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd hebben laten zien dat de ruimere openingstijden weinig tot geen extra overlast veroorzaken. Dat was zeker niet het enige succes, want verruimde openingstijden blijken ruimte en vrijheid te bieden voor (club)cultuurmakers. Breda kan dus op gebied van cultuur en recreatie mooie dingen mogelijk maken in het nachtleven zonder de stad extra te belasten. 

Een belangrijke voorwaarde, volgens GroenLinks-raadslid Thom Dijkstra, blijft wel dat we rekening met elkaar blijven houden. Dat betekent: duidelijke voorwaarden hanteren, duidelijke afspraken maken en kritisch blijven kijken naar mogelijke locaties. Verder is het belangrijk te verzekeren dat verruimde openingstijden ook daadwerkelijk meer vrijheid betekent voor iedereen, met name voor de cultuurmakers. Daarom moet een locatie of organisatie die verruiming van openingstijden aanvraagt ook daadwerkelijk een verbinding hebben met de club(sub)cultuur. Zo voorkomen we dat verruiming een verworven recht wordt voor zomaar een horeca-exploitant die niks met clubcultuur te maken heeft.