De gemeente organiseert op dit moment een stemming over de locatie voor het ‘Yangzhou all directions paviljoen’. Dat is een geschenk van de Chinese stad Yangzhou, waarmee Breda een stedenband onderhoudt. Het persbericht stelt: “Het paviljoen wordt in de loop van 2020 op de locatie met de meeste stemmen geplaatst.” 

De aan de Bredanaars voorgelegde keuze voor dit paviljoen beperkt zich tot drie markante parken, die in de loop der tijd inmiddels hun heel eigen sfeer hebben opgebouwd. Wat GroenLinks betreft, is de beperkte openbare ruimte in onze mooie parken vooral bedoeld voor invulling met groen, kunstobjecten en speelattributen en moeten we voorkomen dat ze verworden tot rariteitenkabinet. Ook over de gevolgde procedure hebben wij vragen.

Wij hebben daarom vandaag de volgende raadsvragen aan het college gesteld.

 

 1. Deelt u onze visie dat we de beperkte openbare ruimte in onze mooie parken vooral moeten benutten voor invulling met groen, kunstobjecten en speelattributen? Hoe kwalificeert het paviljoen in deze categorieën? 

 2. Rond alle drie de genoemde parken zijn omwonenden goed georganiseerd, en is de gemeente al in enig verband met hen in overleg. Heeft de gemeente voorafgaande aan de nu georganiseerde stemming óók overleg gehad met omwonenden van de park-locaties over de mogelijke komst van dit paviljoen? Zo ja, wat was hun reactie?

 3. De drie parken met de nu voorgestelde locaties hebben in de loop der tijd een geheel eigen sfeer opgebouwd, en maken onderdeel uit van het “Bredase weefsel”. Is voorafgaande aan de nu door de gemeente georganiseerde stemming nagegaan bij deskundigen op het gebied van erfgoed en/of bijvoorbeeld de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit of de komst van dit paviljoen passend is in de omgeving, dan wel bijdraagt aan een culturele revolutie die deze locaties verrijkt?

 4. Het persbericht stelt dat de gemeente graag samen met de inwoners de beste locatie wil kiezen. Maar de stemming beperkt zich nu tot een stemming over vier door het stadsbestuur vóóraf bepaalde locaties. Dat lijkt op een goedkope kopie van de manier van volksraadpleging zoals we die uit landen in het Verre Oosten wel kennen. Waarom kiest u ervoor de stemming tot deze vier park-locaties te beperken en legt u de vraag waar Bredanaars het ‘Yangzhou all directions paviljoen’ straks willen hebben staan niet in een open vraag aan onze inwoners voor?       

 5. Nu de stemming beperkt is tot vier locaties, is het de vraag wat de intentie is van de mensen die op een locatie stemmen. Stemmen zij vóór een locatie, omdat zijn van harte voor de komst van het paviljoen naar die plek zijn? Of stemmen zij strategisch op een (andere) locatie, juist om te voorkómen dat het paviljoen naar hun favoriete park komt? Hoe gaat u de uitslag van de stemming straks interpreteren?

 6. Het persbericht stelt: “Het paviljoen wordt in de loop van 2020 op de locatie met de meeste stemmen geplaatst.” Hoe letterlijk moeten wij dit nemen? Kunnen andere overwegingen, overleg met omwonenden, of overwegingen vanuit de gemeenteraad nog een rol in het verdere proces spelen? 

 7. Zou het niet passender zijn om voor het betrokken paviljoen een plaats te vinden op een andere prominente plek in Breda, die zijn karakter nog moet verwerven?
  Bijvoorbeeld op de entree naar, of een nog open ruimte in, één van de Bredase  bedrijventerreinen, als verwijzing naar de extra economische bedrijvigheid die de stedenband met Yangzhou Breda beoogt op te leveren?
  Of bijvoorbeeld op het te vergroenen Stadserf, als onderdeel van een oosterse Zen-tuin, waarin politici zich even kunnen terugtrekken als zij op het punt staan over te gaan tot al te flukse besluitvorming?