GroenLinks stelt vragen over problematische schulden en bewindvoering

In Tilburg start een proef waarbij bewindvoering niet zomaar wordt toegewezen bij problematische schulden; GroenLinks wil graag dat dit in Breda ook mogelijk wordt. 

In antwoorden van uw college op vragen over schuldhulpverlening in november 2017 blijkt, dat de kosten van de Bijzondere Bijstand enorm stijgen door oa Bewindvoering.

Bij beschermingsbewind wordt geen aanspraak gemaakt op het lerend vermogen van de client: de bewindvoerder neemt immers alles over. Door bijvoorbeeld budgetbeheer in te zetten, leert de client met eigen inzet om de schulden te verminderen of in de toekomst te voorkomen.

De wetgeving schrijft een periode van 5 jaar beschermingsbewind voor, zodat een rechter hiervan niet kan afwijken; alleen op verzoek van de client zelf, of van de bewindvoerder kan deze periode via de rechter worden bekort. 
Voordat de onder bewindstelling wordt toegewezen, vindt er geen contact met de Gemeente/ Kredietbank plaats om te bekijken of dit middel wel noodzakelijk is.

Vorige week werden wij dan ook aangenaam verrast door bijgaand artikel: 
https://www.bndestem.nl/brabant/tilburg-heeft-een-nederlandse-primeur-be...

In Tilburg gaat een proef starten met de rechtbank Zeeland-West-Brabant om mensen met problematische schulden minder snel onder bewind te stellen en betere alternatieven te bieden. Alvorens een eventueel beschermingsbewind toe te kennen, zal de rechter met de gemeente contact opnemen om te bezien of dit wel nodig is.

Ons raadslid Marike de Nobel hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

1.    Bent u het met ons eens dat de middelen die nu naar bewindvoering gaan in diverse gevallen beter besteed zouden kunnen worden aan bijvoorbeeld budgetbeheer?
2.    Bent u bereid om samen met de Rechtbank, te bezien wat de mogelijkheden in Breda hiervoor zijn, en bijvoorbeeld aan te sluiten bij de proef in Tilburg?