GroenLinks wil pas extra geld voor City Marketing met een concreet plan

Donderdag 8 februari vond onder andere het debat in de raad plaats over extra financiële middelen voor de nieuwe City Marketing Organisatie. Naast een aantal bedragen die al zijn toegekend door samenvoeging van de middelen van de VVV en het Toeristenfonds, werd om een structurele inzet van EUR 175.000 gevraagd, zonder enige onderbouwing waarvoor dit bedrag wordt ingezet.

Donderdag 8 februari vond onder andere het debat in de raad plaats over extra financiële middelen voor de nieuwe City Marketing Organisatie. Naast een aantal bedragen die al zijn toegekend door samenvoeging van de middelen van de VVV en het Toeristenfonds, werd om een structurele inzet van EUR 175.000 gevraagd, zonder enige onderbouwing waarvoor dit bedrag wordt ingezet.

Ons raadslid Marike de Nobel diende daarom, samen met oppositiepartijen Elbertse/Groeneweg en B97 een amendement in waarbij deze EUR 175.000 voorlopig niet zou worden toegekend, en er verzocht werd om eerst met een uitgewerkt plan te komen. 

“Voor GroenLinks valt het niet uit te leggen aan inwoners dat ze een euro per persoon per jaar moeten betalen aan iets dat onzichtbaar is terwijl er al veel geld is uitgeven aan Het verhaal van Breda en Breda brengt het samen”.

Het amendement haalde het echter niet, omdat de coalitiepartijen de rijen gesloten hielden.

“Wij zijn met name teleurgesteld in de PvdA en de SP, die in de oordeelsvorming nog aangaven dat ze meer onderbouwing wilden over waar het geld naartoe moet; jammer dat de PvdA en SP zich zo in het coalitiekorset hebben laten rijgen”. 

De fractie heeft uiteindelijk niet meegestemd met de motie vanuit de coalitie die om een evaluatie vroeg; in de motie werd geen enkel doel bepaald, zodat het wat ons betreft wel heel makkelijk zou zijn om achteraf doelen te bedenken bij behaalde resultaten.