De economische gevolgen van de coronacrisis raken iedereen, maar volgens ons raadslid Marike de Nobel “kun je het niet maken om jongeren alleen maar ‘meer te laten lenen’ bij de studiefinanciering in een periode dat het studierendement lager is dan normaal”. Daarnaast zijn de bijstandsregels voor jongeren strenger dan voor volwassenen en hebben zij vaak al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Landelijk is de motie van GroenLinks aangenomen om een aantal re-integratie-instrumenten waar jongeren van jonger dan 27 jaar van zijn uitgesloten, tot 1 juli 2021 open te stellen. GroenLinks Breda vindt het een gemiste kans om deze mogelijkheid, die landelijk geboden wordt, voor onze Bredase jongeren te laten liggen. Daarom dragen wij het college op om oók in Breda deze re-integratie instrumenten open te stellen en daarnaast de zoektermijn van vier weken in de bijstand voor jongeren tot 1 juli buiten werking te stellen.