Gelukkig ziet dit College ook in dat het niet alleen maar auto, auto, auto hoeft te zijn. In de mobiliteitsvisie is er steeds meer aandacht voor kwetsbare deelnemers en gelukkig ook de fiets. Volgens GroenLinks zouden we veel meer moeten inzetten om mensen te verleiden om de auto te laten staan en zich op een gezondere duurzamere manier te verplaatsen door de stad. 

Daarom hebben we de samenwerking met de andere partijen in de raad op gezocht. Samen met D66 hebben we en een motie Actieplan Fiets opgesteld waarin we de wethouder vragen om nu echt werk te maken van het fietsvriendelijker maken van Breda en daar ook het benodigde geld voor vrij te maken. De PvdA heeft met een drietal moties de visie aangevuld met extra aandacht voor wandelaars en toegankelijkheid. 

Maar, dat is voor Groenlinks nog niet genoeg. De afgelopen tijd heeft onze fractie met verbazing gekeken naar de herinrichting van de Heerbaan en de Julianalaan. We zagen namelijk dat de zebrapaden zijn weggehaald. De redenatie daarachter is dat vooral op 50km wegen het oversteken over zebrapaden onveilig omdat de snelheid te hoog ligt. Dus, haalt de gemeente de zebra’s weg en worden er witte silhouetten van auto’s geplaatst met als doel het waarschuwen van voetgangers voor de auto’s. Wat Groenlinks betreft is dat de omgekeerde wereld, we zouden juist kwetsbare deelnemers moeten beschermen. Daarom heeft Thom een motie ingediend om bij nieuwe werkzaamheden eerst te kijken naar andere maatregelen om zebrapaden veiliger te maken in plaats van het weghalen daarvan. Gelukkig is deze motie aangenomen door de Raad!

Ook heeft Thom aandacht gevraagd om de wegen in Breda 30km per uur te maken in plaats van 50km per uur. Dit is niet alleen een opdracht vanuit de Tweede Kamer, maar heeft ook veel goede effecten voor ons. Langzamer rijden heeft een positief effect op de verkeersveiligheid, het draagt bij aan minder uitstoot van schadelijke gassen en vermindert geluidsoverlast door auto’s. Middels een motie heeft Thom gevraagd aan het College om alvast een inventarisatie te maken van alle 50 km per uur wegen, en om te kijken naar waar het mogelijk is om deze om te zetten naar 30 km per uur. Gelukkig is deze motie ook aangenomen!