Raadslid Merijn Scheifes

Maak bereikbaarheid voor fietser en voetganger naar station veilig!

GroenLinks Breda wil dat fietsers en voetgangers veilig door Breda hun bestemming kunnen bereiken. Helaas zijn er in Breda nog te veel onveilige situaties, waardoor er te vaak ongelukken met fietsers en voetgangers gebeuren. Een voorbeeld is de route naar het station. Het bijft voor fietsers en voetgangers lastig om veilig hiernaartoe te komen. Eind vorig jaar stelde GroenLinks Breda hier al vragen over. De problemen zouden worden opgelost en de oversteekbaarheid zou worden verbeterd. Tot op heden is er echter vrijwel niets gebeurd en is het er niet veiliger op geworden. Raadslid Merijn Scheifes: "Voor de zoveelste keer worden de fietser en voetganger op de tweede plaats gezet. Het is hoog tijd dat het college actie onderneemt om juist voor de zwakkere verkeersdeelnemer van Breda een veilige stad te maken."

Bij een snelheid van 30 kilometer per uur is snelheid lager, wordt de remweg korter en gebeuren er minder ongelukken met zwaar letsel. De wijkagent gaf aan, tijdens een bewonersavond in Belcrum, dat op de Stationslaan te veel mensen te hard rijden en dat een snelheid van 30 kilometer hier beter zou zijn, GroenLinks Breda steunt deze uitspraak en wil dat de snelheid op deze weg wordt aangepast. Op de oversteekplaats vanuit het Valkenberg richting het station zien we bijna dagelijks conflicten tussen voetgangers, fietsers en auto's.  Vooral in de spits is het verschrikkelijk. Veel mensen hebben GroenLinks Breda benaderd met het verzoek de veiligheid voor voetgangers en fietsers juist op deze locatie te verbeteren. GroenLinks Breda is van mening dat het zo niet langer kan en verzoekt spoedig effectieve maatregelen te nemen om de veiligheid van juist deze kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren.

 

Update: De gemeente maakt de oversteekplekken voor fietsers en voetgangers op de Stationslaan (Belcrumzijde) eindelijk veiliger! Lees hier artikel in Bn/DeStem.