Ook Breda kent een slavernijverleden; denk aan de Nassaus op het Kasteel en bijvoorbeeld de Kwatta. En natuurlijk: nazaten van slaven wonen in Breda.

Belangrijk is ook de erkenning van het feit dat ook nu nog op veel plaatsen sprake is van een vorm van slavernij. Bijvoorbeeld in de mensenhandel en prostitutie en uitbuiting. Bij herdenking kan ook hier aandacht voor zijn.

In Breda organiseert de Stichting Herdenking afschaffing slavernij Breda, in samenwerking met andere partijen al jaren een herdenking rondom 1 juli. Zij willen het thema slavernij breed onder de aandacht brengen van inwoners en bezoekers van Breda. Zo kunnen ook de donkere kanten van de geschiedenis van Breda “in het licht” komen. Dat kan op vele manieren. Het zou mooi zijn als er een brede samenwerking plaatsvindt tussen de verschillende betrokken organisaties die kennis kunnen delen en die activiteiten kunnen uitvoeren met ondersteuning van de gemeente. Liefst met specifieke aandacht voor de rol van de gemeente Breda en het gemeentebestuur maar ook het bedrijfsleven.

Recent is een petitie aangeboden aan wethouder de Bie die het Bredaas college vraagt de overheid op te roepen om van 1 juli een Nationale Feestdag te maken.

GroenLinks Breda vindt het belangrijk om de herdenking en bewustwording van slavernij en de gevolgen daarvan te ondersteunen en diende daarom tijdens de DebatRaad van 22 juli 2021 de motie “Herdenk afschaffing slavernij” in. Er werd gesplitst gestemd over elk verzoek aan het college. De eerste drie verzoeken werden aangenomen.