De ontwikkeling van de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China ontwikkelt zich in de afgelopen jaren steeds slechter. Er is sprake van miljoenen gedeporteerde Oeigoeren die elders in fabrieken dwangarbeid verrichten om hun geloof en tradities te breken. Tegen alle afspraken in draait de Chinese communistische partijtop de democratie in HongKong de nek om. In de Volksrepubliek zelf bouwt men een high-tech controlestaat op met overal camera’s en andere ict-snufjes om zijn bevolking ‘op het rechte pad’ te houden. Wij zien geen enkele aanwijzing dat dit in Yangzhou allemaal heel anders gaat als elders in China.

Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat je hier allemaal niet bij stilstaat in het onderhouden van relaties met deze stad. Amnesty International vindt het belangrijk dat als je ervoor kiest een band met steden in de Volksrepubliek te onderhouden, je de mensenrechten daarin centraal stelt. Wij sluiten ons daar van harte bij aan. Beter dan het op eigen houtje afreizen van ondernemers, studenten en anderen naar China, is dat ingebed te doen in een stedenband, waarin mensenrechten wél de juiste aandacht krijgen. Wij zijn blij dat we in de bespreking van onze raadsnotitie een groot aantal andere fracties hebben kunnen overtuigen van de noodzaak mensenrechten een volwassen plaats te geven in de relatie met Yangzhou. De motie die wij daarvoor samen met de PvdA uitwerkten is vrijwel unaniem aangenomen.

Natuurlijk willen wij nog structureler nadenken over onze stedenbanden. Zo blijft het raar dat de relatie met Yangzhou stilletjes is uitgegroeid van een handelsmissie naar een stedenband, waar vanuit het college zelfs termen als zusterstad en vriendschapsband voor worden gebruikt. De raad heeft daar nooit kaders voor meegegeven. Ons is ook niet duidelijk waarom van de vele, vele steden in de wereld Breda uitgerekend met een stad in de Volksrepubliek China een relatie zou onderhouden: we delen nauwelijks historie. Op dit moment is er in Breda nog geen raadsmeerderheid te vinden om de relatie met Yangzhou te beëindigen. Het college kondigde een zogeheten Internationaliseringsvisie aan: het goede moment om straks nóg structureler keuzes te maken voor de banden die Breda wel of niet onderhoudt.