Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar Bredanaars met een minimumloon kunnen hier nu 20% minder van betalen dan 40 jaar geleden. Door onder andere de corona crisis is het nog duidelijker zichtbaar dat veel mensen die hard werken voor een modaal inkomen of minder, bijvoorbeeld in flexcontracten, onvoldoende meedelen in onze stijgende welvaart en bijvoorbeeld amper een huis kunnen huren.

GroenLinks Breda vindt dat Gemeente Breda het goede voorbeeld moet geven. Te beginnen bij iedereen die voor Gemeente Breda werkt minstens 14 euro per uur te betalen. Daarnaast verzoeken wij het college om aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur.