Op Griekse eilanden zitten nu minderjarige alleenstaande vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden vast. GroenLinks Breda roept, samen met SP Breda, de gemeente Breda op om een bijdrage te leveren aan de opvang van kinderen. Diverse andere landen en steden in Europa hebben zich al bereid verklaard ook een deel van deze opvang voor hun rekening te nemen.

Breda: neem je verantwoordelijkheid en neem minderjarige alleenstaande vluchtelingen op! Inmiddels is de situatie in Griekenland onhoudbaar. Onder de vluchtelingen zijn veel minderjarige alleenstaande kinderen. GroenLinksBreda roept Breda met klem op om een aantal van deze kinderen op te vangen. Daarnaast moet het college aan de landelijke politiek en de regering laten weten dat Breda dit belangrijk vindt. De SP Breda sloot zich meteen aan bij deze oproep. Volgens Monica Tecklenburg is deze actie vanzelfsprekend voor een sociale en gastvrije stad