Op 11 september jl pleitte ons Burgerraadslid Sabine van Nispen tijdens de oordeelsvorming over het Masterplan Digitalisering voor een onafhankelijke adviescommissie. 

Die moet er wat ons betreft komen om gevraagd en ongevraagd advies te geven op beleid of keuzes die gemaakt worden. Zo’n commissie weegt belangen af en laat zien wat voor effect bepaalde keuzes hebben en geeft vervolgens een advies aan de gemeenteraad, college en ambtenaren. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor keuzes bij de politiek! Maar op deze manier kan Breda beter afwegingen maken op het gebied van ethiek binnen digitalisering.

In de Debatraad van 18 september haalde ons raadslid Monica Tecklenburg de motie unaniem binnen. Bekijk de motie hieronder bij 'downloads'.