Het beleidskader 'Breda, samen doen’ geeft de maatschappelijke doelen weer die wij in het Bredase voorliggend veld willen bereiken. De doelen in dit kader gaan over de thema’s maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd, leert en beweegt. Met dit kader willen wij de beweging naar de voorkant verder inzetten. Wij willen meer mensen voorliggend helpen, om hen vooral eerder, beter en breder te kunnen ondersteunen en te voorkomen dat deze mensen duurdere zorg nodig hebben. De doelen in dit kader zijn nader geconcretiseerd ten opzichte van het vorige. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste is wat GroenLinks betreft dat aan de thematafels vooral de inhoud wordt besproken. De daadwerkelijke subsidieverdeling is de verantwoordelijkheid van het college. Er zijn ook nog een aantal vragen! Daarom gaan we werken met monitoring en evaluatie om het geheel nog verder te verbeteren.