Dit houdt in dat het geld dat ouders krijgen dat bedoeld is voor de verzorging van hun kind, pas wordt toegekend als het totale gezinsinkomen boven de 120% van het minimumloon komt. Deze ouders hebben er vaak voor gekozen om de zorg van hun kind(eren) zelf op zich te nemen omdat de reguliere zorg (of soms de zorg in instellingen) niet passend was voor het kind. Vaak is een ouder minder gaan werken of heeft zijn of haar baan opgegeven om die zorg te regelen.

Daarnaast is er het risico dat ouders alsnog de zorg voor hun kind of kinderen weer in de reguliere zorg (zoals bij een instelling) zullen beleggen. Met alle hogere kosten van dien…. en is dat goed voor het kind? Dan heb je als Gemeente alléén een bezuiniging voor ogen gehad, die waarschijnlijk niets oplevert omdat er alsnog duurdere zorg moet worden ingekocht. Raadslid Marike de Nobel: “Ik kreeg een bericht van een moeder die zelf de zorg voor haar kinderen weer op zich had genomen, nadat ze in een instelling niet tot hun recht kwamen. De persoonsgebonden budgetten had ze nodig om de zorg te kunnen bieden.”

Als Gemeenten dan verzoeken om je hele financiële hebben en houden aan de Gemeente voor te leggen, terwijl je al druk genoeg bent met de zorg, leek GroenLinks dan ook geen goed idee. Geld dat bedoeld is voor de Jeugdzorg moet ook bij die zorg voor kinderen terechtkomen; als je dat geld alleen betaalt als het inkomen boven een bepaalde grens komt, ben je feitelijk bezig het inkomen aan te vullen; en geld voor jeugdzorg wordt dan ineens inkomensondersteuning.
GroenLinks vindt dat je zoiets ingrijpends niet kunt invoeren zonder dat je juridisch laat bekijken of het wel mag.

De wethouder Jeugd gaf aan dat juridische ambtenaren aangaven dat het voorstel mogelijk was. Een toets bij een externe jurist werd eerst afgewezen, maar vervolgens toch ingezet: daaruit bleek al dat het voorstel best riskant was omdat er uitspraken zijn waarin staat dat een inkomenstoets in de Jeugdwet niet mag. Helaas geen reden om het voorstel in te trekken voor de wethouder: met vertraging werd het voorstel door een meerderheid van de raad (alleen GroenLinks, SP en CDA stemden tegen) aangenomen en de ambtenaren gingen aan de slag met het opvragen van privacygevoelige gegevens zoals inkomsten en uitgaven, toeslagen en belastingaangiften.
Overigens hadden sommige ouders deze gegevens, terwijl de Verordening nog niet was ingegaan, al aan moeten leveren!

Op 10 juni 2021 was er een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die duidelijk is: een inkomenstoets bij Jeugdhulp is op basis van de wet niet mogelijk. De wethouder heeft, zodra wij deze uitspraak aan haar voorlegden, besloten de Verordening terug te draaien en ouders te informeren dat ze onterecht hun gegevens hebben gegeven; verder moet ze de ten onrechte ingehouden gelden alsnog aan de ouders te betalen.

Marike: “Tsja, dan krijg je dus gelijk, dat is op zich fijn, maar heel blij word ik daar niet van, als je weet wat voor een stress en ellende het de ouders ruim een half jaar heeft gegeven. Mooi dat alles wordt teruggedraaid, maar is dat de moeite waard geweest? Vandaag hebben we de wethouder aanvullende vragen gesteld, en op onze vraag of ze met de kennis van nu haar besluit in december zo zou hebben genomen, geeft ze aan van niet. Schrale troost voor de ouders!”

We hebben de toezegging gekregen dat alle gegevens die de ouders hebben aangeleverd, vernietigd zullen worden. Een welgemeend “sorry” van de wethouder naar de ouders hebben wij niet gehoord.