Zwerfafval is een veelkoppig monster dat alleen verslagen kan worden door intensieve samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente. Rapen, informeren, data vastleggen en gericht de oorsprong van het afval aanpakken. Het is allemaal nodig. Met onze motie roepen we het college op om:

  • Breda uiterlijk in 2030 zwerfafvalvrij te krijgen
  • Hiervoor een intergraal plan aan te bieden aan de gemeenteraad in eerste kwartaal 2021
  • Voor dit plan actief de kennis te gebruiken van initiatieven in de stad, zoals de Stadjutters en Opgeruimd Breda
  • Samenwerking tussen inwoners, ondernemers en de gemeente hierin op te nemen
  • Zorg te dragen voor goede informatie over gevolgen zwerfafval aan inwoners en bezoekers en toe te zien op handhaving
  • Andere, dan alleen technische, mogelijkheden te onderzoeken om velden die gemaaid moeten worden altijd eerst afvalvrij te maken.

Er is verder afgesproken dat het college ideeën voor dit plan ophaalt in een extra beeldvormende sessie met de gemeenteraad en insprekers uit de stad. Zodat een breder pallet aan oplossingen voor zwerfafval ten grondslag zal liggen aan het plan dat in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden zal worden aan de raad. GroenLinks heeft daarvoor al nauw contact met Opgeruimd Breda en de Stadjutters en spreekt hierbij nogmaals dank uit voor hun inspiratie en ideeën tot nu toe.