Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. GroenLinks vindt het van groot belang dat ieder die dat wil ook daadwerkelijk een stem uit kan brengen. Daarom stelden we vragen aan het college over de toegankelijkheid van stembureaus in Breda voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke beperking en bijvoorbeeld mensen die een vorm van dementie hebben of een verstandelijke beperking.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat er onderzoek is gedaan. Waar de toegankelijkheid niet op orde is wordt dit aangepast. Verder hebben medewerkers van stembureaus een online cursus gevolgd zodat zij weten hoe je het beste om kan gaan met mensen met een vorm van dementie. 
 

Op 20 maart zal blijken of de toegankelijkheid inderdaad in orde is. Wij horen graag of dit zo was!