“Monitoring Nieuwe tarieven WMO PGB”: waarin wordt gevraagd om bij de toegezegde evaluatie van de nieuwe WMO verordening de resultaten van de monitoring  te delen en tussentijds eventuele problemen rondom de aangepaste tarieven PGB op te lossen en ook hiervan verslag te doen. 

“Openbare toiletten in Gastvrij Breda”: waarin we het college oproepen om zeker te stellen dat er voldoende schone, hygienische  en toegankelijke toiletten beschikbaar zijn, aanhakend bij het verloop van de  landelijke corona maatregelen. En daarnaast voor de toekomst in beleid aandacht te besteden aan voldoende toegankelijke openbare toiletvoorzieningen.